Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 492/2008 privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate Număr celex: 32008D0492

În vigoare de la 03.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 23 iunie 2008
privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 23 iulie 1990
privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea
profiturilor întreprinderilor asociate (2008/492/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Convenţia 90/436/CEE din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate(1) ("Convenţia de arbitraj") s-a semnat la Bruxelles la 23 iulie 1990 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995.

(2) Convenţia de arbitraj a fost modificată printr-un protocol(2) semnat la 25 mai 1999 şi care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2004 prin Convenţia din 21 decembrie 1995(3), semnată la 21 decembrie 1995, şi Convenţia din 8 decembrie 2004(4), semnată la 8 decembrie 2004.

(3) Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare din 2005 prevede că Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi la protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare din 2005, încheiate între statele membre. Anexa respectivă, completată prin Decizia 2008/493/CE a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a anexei I la Actul de aderare a Bulgariei şi a României(5), include Convenţia de arbitraj, Protocolul semnat la 25 mai 1999, Convenţia din 21 decembrie 1995 şi Convenţia din 8 decembrie 2004. Acestea urmează să intre în vigoare, în ceea ce priveşte Bulgaria şi România, la data stabilită de Consiliu.

(4) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare din 2005, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare ca urmare a aderării la aceste convenţii şi la protocol,

DECIDE:

___________

(1) JO L 225, 20.8.1990, p. 10.

(2) JO C 202, 16.7.1999, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...