Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 544/2009 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de interior [notificată cu numărul C(2008) 4453] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0544

În vigoare de la 14.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte ecologice esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că reevaluarea criteriilor de etichetare ecologică şi a cerinţelor asociate de evaluare şi verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o reevaluare a criteriilor ecologice prevăzute în Decizia 2002/739/CE a Comisiei din 3 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru vopsele şi lacuri de interior şi de modificare a Deciziei 1999/10/CE(2). Aceste criterii ecologice şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente sunt valabile până la 28 februarie 2009.

(5) Având în vedere această reevaluare, pentru a reflecta progresele ştiinţifice şi evoluţia pieţei, ar trebui modificată definiţia grupului de produse şi stabilite noi criterii ecologice.

(6) Prin urmare, Decizia 2002/739/CE ar trebui înlocuită.

(7) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente ar trebui să fie valabile până la patru ani de la data notificării prezentei deciziei.

(8) Ar trebui acordată o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru vopsele şi lacuri de interior înainte de 18 august 2008 sau care au solicitat acordarea etichetei înainte de 18 august 2008, astfel încât aceştia să dispună de suficient timp pentru a-şi adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor revizuite. Pentru asigurarea certitudinii juridice, până la 28 februarie 2009 producători pot depune solicitări conform criteriilor prevăzute în Decizia 2002/739/CE sau conform criteriilor stabilite prin prezenta decizie. După această dată, ar trebui aplicate numai criteriile prevăzute în prezenta decizie.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...