Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 543/2009 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de exterior [notificată cu numărul C(2008) 4452] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0543

În vigoare de la 14.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte ecologice esenţiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru etichetele ecologice, pe categorii de produse.

(3) Este necesar să se adopte o nouă decizie de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de exterior.

(4) Criteriile ecologice, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de trei ani.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectele de criterii elaborate de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

____________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...