Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 477/2008 privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 2625] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0477

În vigoare de la 24.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 13 iunie 2008
privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele
terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în
cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 2625] (Text cu
relevanţă pentru SEE) (2008/477/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comisia a sprijinit o utilizare mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa intitulată "Acces rapid la spectrul de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii fără fir prin mărirea flexibilităţii" (2), în care se referă, printre altele, la banda de 2 500-2 690 MHz. Neutralitatea tehnologică şi neutralitatea serviciilor au fost subliniate de către statele membre în avizul Grupului pentru politica spectrului radio (RSPG) asupra WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - politica privind accesul pe suport radio pentru serviciile de comunicaţii electronice) din 23 noiembrie 2005, ca fiind obiective de politică importante, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. Mai mult, conform avizului respectiv, aceste obiective de politică nu trebuie să fie impuse brusc, ci progresiv, astfel încât să se evite perturbarea pieţei.

(2) Desemnarea benzii 2 500-2 690 MHz pentru sistemele capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice reprezintă un element important în ceea ce priveşte convergenţa sectoarelor de comunicaţii mobile, fixe şi de radiodifuziune, care ţine cont de inovaţia tehnică. Serviciile oferite în această bandă de frecvenţe ar trebui să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicaţiile de bandă largă.

(3) Se prevede că serviciile de comunicaţii electronice de bandă largă pe suport radio, pentru care urmează să se desemneze banda 2 500-2 690 MHz, vor fi, în mare parte, paneuropene, în sensul că utilizatorii unor astfel de servicii de comunicaţii electronice într-un stat membru să poată avea, de asemenea, acces la servicii echivalente în orice alt stat membru.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la data de 5 iulie 2006, Comisia a acordat Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (denumită în continuare "CEPT") mandatul de a dezvolta condiţii tehnice cât mai puţin restrictive pentru benzile de frecvenţe avute în vedere în cadrul WAPECS.

(5) Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat un raport (Raportul 19 al CEPT) cu privire la condiţiile tehnice cât mai puţin restrictive pentru benzile de frecvenţe avute în vedere în cadrul WAPECS. Acest raport conţine condiţii tehnice şi orientări privind aplicarea unor condiţii cât mai puţin restrictive pentru staţiile de bază şi terminale care operează în banda 2 500-2 690 MHz, care sunt adecvate gestionării riscului de interferenţe prejudiciabile, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia, fără a fi impusă utilizarea unei anumite tehnologii, pe baza parametrilor optimizaţi pentru utilizarea cea mai probabilă a benzii.

(6) În conformitate cu Raportul 19 al CEPT, această decizie introduce conceptul de măşti BEM (Block Edge Masks), aceştia sunt parametri tehnici care se aplică întregului bloc de frecvenţe al unui utilizator specific, independent de numărul de canale necesare tehnologiei alese de acesta. Aceste măşti sunt destinate să facă parte din condiţiile de autorizare pentru utilizarea spectrului. Acestea acoperă atât emisiile în cadrul blocului de frecvenţe (adică puterea semnalului emis în cadrul blocului), cât şi emisiile în afara blocului de frecvenţe (adică emisia în afara blocului). Acestea reprezintă cerinţe normative destinate gestionării riscului de interferenţe prejudiciabile între reţele vecine şi nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora (Directiva R&TTE)(3).

(7) Desemnarea şi punerea la dispoziţie a benzii 2 5002 690 MHz, în conformitate cu rezultatele mandatului CEPT, recunosc faptul că există şi alte aplicaţii în această bandă. În Raportul ECC 45 al Comitetului pentru comunicaţii electronice au fost dezvoltate criterii de partajare adecvate pentru coexistenţa anumitor sisteme. Pentru alte sisteme şi servicii, criteriile de partajare adecvate pentru coexistenţă se pot baza pe considerente de ordin naţional.

(8) Pentru a realiza compatibilitatea, este necesară o separare de 5 MHz între marginile blocurilor de frecvenţe utilizate pentru o exploatare nerestricţionată TDD (time division duplex - duplex cu diviziune în timp) şi FDD (frequency division duplex - duplex cu diviziune în frecvenţă) sau între două reţele nesincronizate care operează în mod TDD. Această separare trebuie realizată fie neutilizând aceste blocuri de 5 MHz şi lăsându-le ca benzi de gardă, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măştii BEM restricţionate când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (uplink - legătură ascendentă) sau se află între două blocuri TDD, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măştilor BEM - restricţionate sau nerestricţionate -, când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (downlink - legătură descendentă). Orice utilizare a unei benzi de gardă de 5 MHz este supusă unui risc sporit de interferenţe.

(9) Rezultatele mandatului CEPT trebuie să devină aplicabile în Comunitate şi să fie puse în practică de către statele membre de îndată, ţinându-se seama de cerinţele sporite, identificate în studiile la nivel european şi global, pentru servicii de comunicaţii electronice terestre care oferă comunicaţii de bandă largă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...