Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 453/2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0453

În vigoare de la 04.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 453/2008
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă
vacante în Comunitate (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) La 8 decembrie 2003, Consiliul a aprobat elaborarea şi publicarea unui indicator structural privind locurile de muncă vacante.

(2) Planul de acţiune privind necesităţile statistice ale UEM, care a fost aprobat de Consiliu la 29 septembrie 2000, şi rapoartele ulterioare asupra progresului înregistrat în aplicarea acestui plan au considerat drept prioritară stabilirea unui temei juridic pentru statisticile privind locurile de muncă vacante.

(3) Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă, instituit prin Decizia 2000/98/CE a Consiliului(4) confirmă necesitatea stabilirii unui indicator pentru locurile de muncă vacante în vederea monitorizării Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă prevăzute în Decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre(5).

(4) Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială - Progress(6) prevede finanţarea măsurilor relevante, inclusiv, după cum este specificat în decizie, îmbunătăţirea înţelegerii situaţiei ocupării forţei de muncă şi a perspectivelor acesteia, în special prin analize, studii şi elaborarea de statistici şi indicatori comuni în cadrul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă.

(5) Datele privind locurile de muncă vacante, defalcate printre alte criterii în funcţie de activitatea economică, sunt solicitate de Comisie în contextul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă în vederea monitorizării şi a analizei nivelului şi structurii cererii de forţă de muncă.

(6) Comisia şi Banca Centrală Europeană solicită să primească în cel mai scurt timp date trimestriale privind locurile de muncă vacante în vederea monitorizării modificărilor pe termen scurt privind locurile de muncă vacante. Datele privind locurile de muncă vacante, actualizate în funcţie de variaţiile sezoniere, facilitează interpretarea modificărilor trimestriale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...