Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 431/2008 de autorizare a anumitor state membre în vederea ratificării sau a aderării la Convenţia de la Haga din 1996 asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, executării şi cooperării privind răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor, în interesul Comunităţii Europene, şi de autorizare a anumitor state membre în vederea efectuării unei declaraţii privind aplicarea normelor interne relevante de drept comunitar Număr celex: 32008D0431

În vigoare de la 11.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 iunie 2008
de autorizare a anumitor state membre în vederea ratificării sau a
aderării la Convenţia de la Haga din 1996 asupra competenţei, legii
aplicabile, recunoaşterii, executării şi cooperării privind
răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor, în
interesul Comunităţii Europene, şi de autorizare a anumitor state
membre în vederea efectuării unei declaraţii privind aplicarea
normelor interne relevante de drept comunitar (2008/431/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (1), coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Comunitatea acţionează în vederea creării unui spaţiu judiciar comun bazat pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti.

(2) Convenţia asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, executării şi cooperării privind răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor, încheiată la 19 octombrie 1996 în cadrul Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat (denumită în continuare "convenţia"), reprezintă o contribuţie valoroasă la protecţia copiilor la nivel internaţional. Prin urmare, este de dorit ca dispoziţiile acestei convenţii să fie aplicate cât mai curând posibil.

(3) Decizia 2003/93/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002(2) a autorizat statele membre să semneze convenţia în interesul Comunităţii. Acele state care erau state membre ale Comunităţii la momentul respectiv au semnat convenţia la 1 aprilie 2003, cu excepţia Ţărilor de Jos, care o semnaseră deja anterior. Alte state membre, care nu erau state membre ale Comunităţii la 1 aprilie 2003, au semnat, de asemenea, convenţia.

(4) La adoptarea Deciziei 2003/93/CE, Consiliul şi Comisia au convenit că decizia va fi urmată de o propunere a Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre în vederea ratificării convenţiei sau în vederea aderării la aceasta, în interesul Comunităţii, la momentul oportun.

(5) O serie de state membre au ratificat deja convenţia sau au aderat la aceasta.

(6) Anumite articole ale convenţiei aduc atingere legislaţiei secundare comunitare privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, în special Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti(3). Statele membre îşi păstrează competenţele în domeniile aflate sub incidenţa convenţiei care nu aduc atingere dreptului comunitar. Comunitatea şi statele membre au, deci, competenţe partajate în încheierea convenţiei.

(7) În conformitate cu convenţia, numai statele suverane pot fi parte la aceasta. Din acest motiv, Comunitatea nu poate să ratifice convenţia sau să adere la aceasta.

(8) Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre, în mod excepţional, să ratifice convenţia sau să adere la aceasta în interesul Comunităţii, în condiţiile prevăzute în prezenta decizie, dar nu acele state membre care au ratificat deja convenţia sau au aderat deja la aceasta.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...