Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2008 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri (versiune codificată) Număr celex: 32008L0055

În vigoare de la 10.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/55/CE A CONSILIULUI
din 26 mai 2008
privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor
privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 93 şi 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri(3) a fost modificată de mai multe ori(4) în mod substanţial. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2) Dispoziţiile naţionale în materie de recuperare constituie, prin simpla limitare a domeniului de aplicare a acestora la teritoriul naţional, un obstacol în funcţionarea pieţei interne. Această situaţie nu permite aplicarea integrală şi echitabilă a reglementărilor comunitare, în special în domeniul politicii agricole comune, facilitând realizarea unor operaţiuni frauduloase.

(3) Este necesar să se răspundă ameninţării pe care intensificarea fraudelor o constituie pentru interesele financiare ale Comunităţii şi ale statelor membre, precum şi pentru piaţa internă, astfel încât să se asigure o mai bună competitivitate şi o mai mare neutralitate fiscală a pieţei interne.

(4) În consecinţă, este necesară adoptarea unor norme comune de asistenţă reciprocă în materie de recuperare.

(5) Aceste norme ar trebui să se aplice pentru recuperarea creanţelor rezultate din diferite măsuri cuprinse în sistemul de finanţare integrală sau parţială al Fondului European Agricol de Garantare şi a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, a cotizaţiilor şi a altor taxe şi a taxelor la import şi la export, a taxei pe valoarea adăugată, a accizelor armonizate (tutun prelucrat, alcool şi băuturi alcoolice şi uleiuri minerale), precum şi a impozitului pe venit şi pe capital şi a impozitelor pe primele de asigurare. Ele ar trebui să se aplice şi pentru recuperarea dobânzilor, a penalităţilor şi a amenzilor administrative, cu excepţia oricăror sancţiuni cu caracter penal, precum şi a cheltuielilor legate de aceste creanţe.

(6) Asistenţa reciprocă ar trebui să însemne, pentru autoritatea solicitată, pe de o parte, furnizarea către autoritatea solicitantă a unor informaţii necesare acesteia, în vederea recuperării creanţelor apărute în statul membru în care îşi are sediul, şi înştiinţarea debitorului în legătură cu toate actele referitoare la astfel de creanţe, eliberate în statul membru respectiv, şi, pe de altă parte, iniţierea, la cererea autorităţii solicitante, a operaţiunilor de recuperare a creanţelor apărute în statul membru în care se află sediul autorităţii solicitante.

(7) Diferitele forme de asistenţă reciprocă ar trebui practicate de autoritatea solicitată în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în aceste cazuri în statul membru în care se află sediul acesteia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...