Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 421/2008 privind aplicarea în Confederaţia Elveţiană a dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen Număr celex: 32008D0421

În vigoare de la 07.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 iunie 2008
privind aplicarea în Confederaţia Elveţiană a dispoziţiilor acquis-ului
Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen
(2008/421/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen (denumit în continuare "acordul") (1), semnat la 26 octombrie 2004(2) şi care a intrat în vigoare la 1 martie 2008(3), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 15 alineatul (1) din acord prevede că dispoziţiile acquis-ului Schengen se aplică în Confederaţia Elveţiană numai în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare aplicării respectivului acquis.

(2) Consiliul a verificat asigurarea de către Confederaţia Elveţiană a unor niveluri satisfăcătoare de protecţie a datelor, prin parcurgerea următorilor paşi:

A fost înaintat un chestionar complet Confederaţiei Elveţiene, iar răspunsurile acesteia au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare şi evaluare în Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, definite în Decizia Comitetului Executiv de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a Acordului Schengen [denumită în continuare "SCH/Com-ex (98) 26 def."] (4), în domeniul protecţiei datelor.

(3) La 5 iunie 2008, Consiliul a ajuns la concluzia că au fost îndeplinite condiţiile din acest domeniu de către Confederaţia Elveţiană. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informaţii Schengen (denumit în continuare "SIS") poate fi aplicat în Confederaţia Elveţiană.

(4) Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către Confederaţia Elveţiană. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în Confederaţia Elveţiană. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să adopte o decizie privind eliminarea controalelor la frontierele interne cu Confederaţia Elveţiană.

(5) Acordul dintre Confederaţia Elveţiană, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen şi la criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă în Elveţia, Islanda sau Norvegia prevede intrarea sa în vigoare cu privire la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen la data intrării în vigoare a acordului.

(6) Ar trebui să fie adoptată o decizie distinctă a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data eliminării controalelor, stabilită prin respectiva decizie, ar trebui să fie impuse anumite restricţii privind utilizarea SIS,

DECIDE:

___________

(1) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...