Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 411/2008 privind armonizarea benzii de frecvenţe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 1873] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0411

În vigoare de la 04.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 mai 2008
privind armonizarea benzii de frecvenţe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme
terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în
cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 1873]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/411/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comisia a sprijinit o utilizare mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa privind "Accesul rapid la spectrul de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii electronice fără fir prin mărirea flexibilităţii" (2), în care se referă, printre altele, la banda 3 400-3 800 MHz. Neutralitatea tehnologică şi neutralitatea serviciilor au fost subliniate de către statele membre în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPG) asupra WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - "Politica privind accesul fără fir pentru serviciile de comunicaţii electronice") din 23 noiembrie 2005, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. Mai mult, conform avizului respectiv, aceste obiective de politică nu trebuie să fie impuse în mod brutal, ci progresiv, astfel încât să se evite perturbarea pieţei.

(2) Desemnarea benzii 3 400-3 800 MHz pentru aplicaţii fixe, nomadice şi mobile reprezintă un element important care implică convergenţa sectoarelor de comunicaţii mobile, fixe şi de radiodifuziune, precum şi care reflectă inovaţia tehnică. Serviciile oferite în această bandă de frecvenţe ar trebui să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicaţiile de bandă largă.

(3) Se prevede că serviciile de comunicaţii electronice de bandă largă pe suport radio, pentru care urmează să se desemneze banda 3 400-3 800 MHz, vor fi, în mare parte, paneuropene, în sensul că utilizatorii acestor servicii de comunicaţii electronice dintr-un stat membru vor putea, de asemenea, să aibă acces la servicii echivalente în orice alt stat membru.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, Comisia a acordat un mandat la data de 4 ianuarie 2006 Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (denumită în continuare "CEPT") pentru a identifica condiţiile privind punerea la dispoziţie de benzi de frecvenţe radio armonizate în cadrul UE pentru aplicaţii de acces pe suport radio de bandă largă (BWA - Broadband Wireless Access).

(5) Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat un raport (Raportul 15 al CEPT) cu privire la accesul fără fir în bandă largă (BWA), în care se concluzionează că instalarea de reţele fixe, nomadice şi mobile este fezabilă din punct de vedere tehnic în banda de frecvenţe 3 400-3 800 MHz, în condiţiile tehnice descrise în Decizia ECC/DEC/(07)02 şi în Recomandarea ECC/REC/(04)05 ale Comitetului pentru comunicaţii electronice.

(6) Rezultatele mandatului CEPT trebuie să devină aplicabile în Comunitate şi puse în aplicare de îndată de către statele membre, ţinându-se seama de cererea pieţei în favoarea introducerii de servicii de comunicaţii electronice terestre care oferă acces de bandă largă în aceste benzi. Având în vedere diferenţele existente cu privire la utilizarea actuală şi la cererea pieţei pentru subbenzile 3 400-3 600 MHz şi 3 600-3 800 MHz la nivel naţional, ar trebui să se stabilească un termen diferit pentru desemnarea şi disponibilitatea celor două subbenzi.

(7) Prin desemnarea şi punerea la dispoziţie a benzii 3 400-3 800 MHz, în conformitate cu mandatul privind BWA, se recunoaşte faptul că există şi alte aplicaţii în aceste benzi şi nu se exclude utilizarea viitoare a acestora de către alte sisteme şi servicii cărora aceste benzi le sunt atribuite în conformitate cu Regulamentul radiocomunicaţiilor al UIT (desemnare pe o bază neexclusivă). În Raportul 100 al Comitetului pentru comunicaţii electronice s-au elaborat criterii de partajare adecvate de coexistenţă cu alte sisteme şi servicii în aceeaşi bandă sau în benzi adiacente. Acest raport confirmă, printre altele, că partajul cu serviciile prin satelit este adesea fezabil, având în vedere gradul de răspândire a acestora în Europa, cerinţele de separare geografică şi evaluarea de la caz la caz a topografiei reale a terenului.

(8) BEM (Block Edge Masks) sunt parametri tehnici care se aplică întregului bloc de frecvenţe al unui utilizator specific, independent de numărul de canale necesare tehnologiei alese de acesta. Aceste măşti sunt destinate să facă parte din regimul de autorizare pentru utilizarea spectrului. Acestea acoperă atât emisiile în cadrul blocului de frecvenţe (adică puterea semnalului emis în cadrul blocului), cât şi emisiile în afara blocului de frecvenţe (adică emisia în afara blocului). Acestea reprezintă cerinţe normative destinate gestionării riscului de interferenţe prejudiciabile între reţele vecine şi nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(3).

(9) Armonizarea condiţiilor tehnice pentru disponibilitatea şi utilizarea eficientă a spectrului nu include asignarea, procedurile şi calendarul de acordare a licenţelor, nici decizia de a recurge la proceduri de selecţie competitive pentru asignarea de frecvenţe radio, care vor fi organizate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...