Back

Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 390/2008 privind liniile directoare generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Comunităţii (2008-2010) Număr celex: 32008H0390

În vigoare de la 27.05.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA CONSILIULUI
din 14 mai 2008
privind liniile directoare generale pentru politicile economice ale
statelor membre şi ale Comunităţii (2008-2010)
(2008/390/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 99 alineatul (2),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere dezbaterile din cadrul Consiliului European din 13 şi 14 martie 2008,

întrucât o rezoluţie privind recomandarea Comisiei a fost adoptată de către Parlamentul European,

RECOMANDĂ:

SECŢIUNEA A POLITICI MACROECONOMICE PENTRU CREŞTERE ŞI LOCURI DE MUNCĂ

A.1. Politici macroeconomice privind crearea unor condiţii pentru o mai bună creştere şi mai multe locuri de muncă

Asigurarea stabilităţii economice în vederea sporirii potenţialului de ocupare a forţei de muncă şi de creştere

Politicile macroeconomice solide şi reformele structurale ale pieţelor de produse, de muncă şi de capital sunt esenţiale pentru a asigura o creştere economică bine echilibrată şi realizarea integrală a potenţialului de creştere. Politicile monetare pot avea un rol important, prin realizarea stabilităţii preţurilor, precum şi, fără a aduce atingere acestui obiectiv, prin sprijinirea altor politici economice generale privind creşterea şi ocuparea forţei de muncă. Pentru noile state membre este important ca politicile monetare şi cele privind rata de schimb valutar să contribuie la realizarea convergenţei. Regimurile privind rata de schimb reprezintă o componentă importantă a cadrului general al politicii economice şi monetare şi ar trebui să vizeze realizarea unei convergenţe nominale durabile şi reale. Participarea în cadrul ERM II (mecanismul cursului de schimb II), într-un stadiu adecvat după aderare, ar trebui să sprijine aceste eforturi.

Garantarea unei situaţii bugetare solide va permite coordonarea deplină şi simetrică a stabilizatorilor bugetari automaţi pe toată durata ciclului economic, în vederea stabilizării producţiei în jurul potenţialului. Pentru statele membre care au stabilizat deja situaţia bugetară, provocarea o reprezintă menţinerea acesteia. Pentru celelalte state membre, este esenţial să se ia toate măsurile rectificative necesare, în vederea realizării obiectivelor bugetare pe termen mediu, în special în cazul îmbunătăţirii condiţiilor economice, evitând astfel politicile prociclice şi asigurându-şi o poziţie care să permită îndeplinirea deplină a rolului stabilizatorilor automaţi pe toată durata ciclului şi înaintea următoarei reduceri a activităţii economice. În special, în conformitate cu raportul privind reforma Pactului de stabilitate şi de creştere (PSC), aprobat de către Consiliul European la 22 martie 2005, statele membre din zona euro şi cele participante la ERM II care nu şi-au realizat încă obiectivele bugetare pe termen mediu (OTM) ar trebui să ajungă la o ajustare anuală în termeni de ajustare ciclică,fără măsurile excepţionale şi cele temporare, de 0,5% din PIB ca valoare de referinţă.

Pentru fiecare stat membru, obiectivele bugetare pe termen mediu (OTM) se diferenţiază în funcţie de diversitatea poziţiilor şi a evoluţiilor economice şi bugetare. În conformitate cu reforma PSC din 2005, obiectivele pe termen mediu vor fi revizuite pentru a lua mai mult în considerare sarcina fiscală provocată de îmbătrânirea populaţiei. În plus, în conformitate cu reforma din 2005, introducerea sau consolidarea normelor şi a instituţiilor fiscale naţionale, inclusiv a mecanismelor de supraveghere, pot completa în mod util pactul şi pot sprijini obiectivele acestuia.

O provocare suplimentară a politicii macroeconomice pentru unele state membre o reprezintă funcţionarea într-un mediu de recuperare rapidă, care este însoţit, într-o măsură mai mică sau mai mare, de deficite externe, de expansiune rapidă a creditelor şi de consolidare financiară. Prudenţa fiscală, supravegherea financiară eficientă şi promovarea competitivităţii sunt esenţiale în vederea controlării dezechilibrelor externe şi interne. Atitudinea financiară preventivă reprezintă un mijloc esenţial de menţinere a deficitelor externe în limite în care se poate garanta finanţarea externă solidă. Prudenţa bugetară contribuie la soliditatea situaţiei bugetare, putând limita, de asemenea, riscul creşterii cererii interne, care duce la o inflaţie din ce în ce mai ridicată, precum şi apariţia riscurilor macrofinanciare care ar putea determina oscilaţii ale ratelor reale de schimb şi scăderea prelungită a competitivităţii. Reformele structurale şi coordonarea corespunzătoare a politicilor joacă un rol esenţial în sprijinirea economiilor pentru a face faţă posibilelor evoluţii negative ale economiei mondiale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...