Back

Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 298/2005 privind propunerea de cote diferenţiate regional ale contribuţiilor la sistemul de securitate socială în anumite sectoare economice (Norvegia) Număr celex: 32008D0298

În vigoare de la 08.05.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA AELS
NR. 298/05/COL
din 22 noiembrie 2005
privind propunerea de cote diferenţiate regional ale contribuţiilor la
sistemul de securitate socială în anumite sectoare economice (Norvegia)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS(1),

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spaţiul Economic European(2), în special articolele 61-63 şi Protocolul 26,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între statele AELS privind înfiinţarea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie(3), în special articolul 24,

AVÂND ÎN VEDERE articolul 1 alineatul (2) din Partea I şi articolele 4 alineatul (4), 6 şi 7 alineatul (5) din Partea a II-a a Protocolului 3 la Acordul între statele AELS privind înfiinţarea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie,

AVÂND ÎN VEDERE liniile directoare ale Autorităţii(4) cu privire la aplicarea şi interpretarea articolelor 61 şi 62 din Acordul SEE,

AVÂND ÎN VEDERE Decizia Autorităţii din 14 iulie 2004 cu privire la dispoziţiile de punere în aplicare prevăzute la articolul 27 din Partea a II-a a Protocolului 3 la Acordul privind Supravegherea şi Curtea,

AVÂND ÎN VEDERE hotărârea Curţii AELS în cauza E-6/98, Guvernul Norvegiei contra Autoritatea de Supraveghere AELS(5),

AVÂND ÎN VEDERE Decizia nr. 172/02/COL a Autorităţii din 25 septembrie 2002 ce propune măsuri adecvate în privinţa sistemului de contribuţii diferenţiate(6) la securitatea socială şi scrisoarea autorităţilor norvegiene din data de 29 octombrie 2002 de acceptare a măsurilor adecvate,

AVÂND ÎN VEDERE Decizia nr. 218/03/COL a Autorităţii din 12 noiembrie 2003 în privinţa ajutorului de stat sub forma contribuţiilor la sistemul de securitate socială diferenţiate regional(7),

SOLICITÂND părţilor interesate să-şi prezinte observaţiile în temeiul prevederilor mai sus menţionate(8),

ÎNTRUCÂT:

___________

(1) Denumită în continuare Autoritatea.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...