Back

Comisia Comunităţii Economice Europene

Regulamentul nr. 49/2008 privind emisiile provenite de la motoarele C.I. şi P.I. (alimentate cu GN şi GPL) Număr celex: 32008R0049

În vigoare de la 12.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 49 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (UNECE) - Emisiile provenite de la motoarele
C. I. şi P.I. (alimentate cu GN şi GPL)

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în
vigoare a prezentului regulament se verifică în ultima versiune a
documentului privind situaţia documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343,
disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Dispoziţii uniforme privind măsurile care trebuie luate împotriva
emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu
aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor
de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie
alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule
(Revizia 4)

Incluzând tot textul valabil până la:

Seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare:

CONŢINUT:

CAPITOL

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Omologare

5. Specificaţii şi teste

6. Instalarea pe vehicul

7. Familia de motoare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...