Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 345/2008 privind un cod de conduită pentru o cercetare responsabilă în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor [notificată cu numărul C(2008) 424] Număr celex: 32008H0345

În vigoare de la 30.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 7 februarie 2008
privind un cod de conduită pentru o cercetare responsabilă în
domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor
[notificată cu numărul C(2008) 424]
(2008/345/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) În comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, intitulată "Către un spaţiu european de cercetare", Comisia a propus în ianuarie 2000 crearea unui spaţiu european de cercetare(1) în vederea consolidării şi a structurării politicii europene de cercetare. În luna mai 2007, în cartea verde intitulată "Spaţiul european de cercetare: noi perspective", Comisia a relansat o largă dezbatere instituţională şi publică asupra posibilelor soluţii pentru crearea unui spaţiu european de cercetare unificat şi atractiv, care să acopere nevoile şi aşteptările comunităţii ştiinţifice, ale comunităţii de afaceri şi ale cetăţenilor(2).

(2) Comisia a adoptat în luna februarie 2000 o Comunicare privind principiul precauţiei(3), vizând să ajungă la un acord privind modul de estimare, apreciere, gestionare şi comunicare a riscurilor pe care ştiinţa nu este încă în măsură să le evalueze în întregime.

(3) În luna martie 2000 Consiliul European de la Lisabona a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni în următorul deceniu cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o îmbunătăţire cantitativă şi calitativă a ocupării forţei de muncă şi de o mai mare coeziune socială.

(4) În 2004, prin Comunicarea sa intitulată "Către o strategie europeană pentru nanotehnologie" (4), Comisia a identificat o serie de acţiuni menite să creeze acea valoare adăugată la nivel comunitar necesară pentru a rămâne competitivă în acest sector, asigurând în acelaşi timp dezvoltarea sa responsabilă. În concluziile sale din 24 septembrie 2004(5), Consiliul (Competitivitate) a salutat abordarea integrată, sigură şi responsabilă propusă, precum şi intenţia Comisiei de a elabora un plan de acţiune pentru nanotehnologie.

(5) În 2005, luând în considerare rezultatele unei consultări publice, Comisia a elaborat un plan de acţiune privind nanotehnologiile(6) care prevede acţiuni coerente şi interconectate pentru punerea imediată în aplicare a unei strategii integrate, sigure şi responsabile pentru nanoştiinţe şi nanotehnologii, bazate pe domeniile prioritare identificate în Comunicarea "Către o strategie europeană pentru nanotehnologie". În ambele comunicări se recunoaşte în mod explicit că mediul, sănătatea publică şi securitatea sunt aspecte care trebuie integrate la toate nivelurile de cercetare în nanoştiinţe şi nanotehnologii.

(6) În urma planului de acţiune privind nanoştiinţele şi nanotehnologiile, în luna ianuarie 2007, Grupul european pentru etică în domeniul ştiinţei şi al noilor tehnologii a prezentat un aviz privind aspectele etice ale nanomedicinei(7).

(7) Ca urmare a comentariilor exprimate în timpul unei consultări publice asupra unui aviz prealabil, Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi a adoptat în luna martie 2006 un aviz modificat privind adecvarea metodologiilor existente de evaluare a riscurilor potenţiale legate de produsele fabricate sau obţinute în mod întâmplător(8).

(8) În luna iunie 2006, Consiliul European a adoptat o strategie revizuită de dezvoltare durabilă, prin care perfecţiona strategia de dezvoltare durabilă a Comunităţii, lansată la întâlnirea la nivel înalt de la Gothenburg în luna iunie 2001, care s-a concentrat asupra obiectivelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii, precum şi de combatere a sărăciei.

(9) În concluziile sale din 23 noiembrie 2007(9), Consiliul (Competitivitate) a recunoscut necesitatea de a stimula sinergii şi cooperare între toate părţile interesate de nanoştiinţe şi nanotehnologii, inclusiv statele membre, Comisia, mediul academic, centrele de cercetare, industria, organismele financiare, organizaţiile neguvernamentale şi societatea în general.

(10) Un prim raport privind punerea în aplicare a planului de acţiune în nanotehnologii pentru Europa a fost prezentat Comisiei în 2007(10). În acest raport, Comisia îşi anunţa intenţia de a adopta un cod opţional de conduită pentru o cercetare responsabilă în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...