Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 329/2008 prin care se solicită statelor membre să se asigure că jucăriile magnetice puse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă includ un avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate şi siguranţă [notificată cu numărul C(2008) 1484] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0329

În vigoare de la 26.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 aprilie 2008
prin care se solicită statelor membre să se asigure că jucăriile
magnetice puse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă includ un
avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru
sănătate şi siguranţă [notificată cu numărul C(2008) 1484]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/329/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor(1), în special articolul 13,

după consultarea statelor membre,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE şi cu Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la siguranţa jucăriilor(2), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE a Consiliului(3), producătorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai jucării sigure.

(2) Directiva 88/378/CEE stabileşte cerinţele esenţiale de siguranţă pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile pentru a corespunde obiectivelor directivei privind siguranţa. De asemenea, directiva prevede că, pentru a facilita stabilirea conformităţii cu cerinţele esenţiale de siguranţă, organismele europene de standardizare ar trebui să adopte standarde europene privind fabricarea şi compoziţia jucăriilor. În prezent, riscul prezentat de magneţi este inclus în cerinţa generală privind siguranţa din Directiva 88/378/CEE, însă directiva nu stabileşte cerinţe specifice de siguranţă referitoare la riscul prezentat de magneţi.

(3) Comitetul European pentru Standardizare (CEN) a publicat standardul european EN 71-1:2005 "Siguranţa jucăriilor - Partea I: proprietăţi mecanice şi fizice", care este o versiune consolidată a standardului armonizat EN 71-1:1998 şi a celor 11 modificări ale acestuia. Jucăriile care respectă standardul sunt considerate a fi conforme cu cerinţele esenţiale din Directiva 88/378/CEE, în ceea ce priveşte cerinţele specifice care fac obiectul standardului. Standardul nu include în prezent cerinţe tehnice pentru jucării magnetice. În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva 88/378/CEE, producătorii trebuie să recurgă la o examinare CE de tip în cazul în care un standard armonizat nu reglementează toate riscurile pe care le poate prezenta o jucărie.

(4) În vederea abordării riscurilor specifice prezentate de jucăriile magnetice, la 25 mai 2007, Comisia a mandatat CEN(4), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi al reglementărilor tehnice(5), ca în termen de 24 de luni să revizuiască standardul european EN 71-1:2005. Până la elaborarea şi intrarea în vigoare a standardului revizuit, este necesară abordarea imediată a riscurilor prezentate de jucăriile magnetice, în vederea reducerii la minimum a apariţiei unor noi accidente provocate copiilor de aceste jucării, prin creşterea gradului de cunoaştere a riscurilor.

(5) Pe lângă cele prevăzute în Directiva 88/378/CEE, siguranţa jucăriilor este reglementată prin Directiva 2001/95/CE care stabileşte un cadru de supraveghere a pieţei pentru produsele de consum. În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, în cazul în care Comisia Europeană constată că anumite produse prezintă un risc important pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, aceasta poate adopta, în anumite circumstanţe, o decizie prin care să ceară statelor membre să ia măsuri temporare destinate în special să limiteze sau să autorizeze sub anumite condiţii specifice punerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a unor astfel de produse.

(6) O astfel de decizie poate fi adoptată în cazul în care (a) există diferenţe considerabile între statele membre în ceea ce priveşte abordarea adoptată sau care trebuie adoptată pentru a contracara riscul în cauză; (b) având în vedere natura problemei siguranţei, riscul nu poate fi contracarat într-un mod adecvat gradului de urgenţă a cazului în temeiul altor proceduri prevăzute de legislaţia comunitară specifică aplicabilă produsului în cauză; şi (c) riscul poate fi eliminat în mod eficient numai prin adoptarea unor măsuri adecvate aplicabile la nivel comunitar, pentru a asigura un nivel ridicat şi consecvent de protecţie a sănătăţii şi a siguranţei consumatorilor, precum şi buna funcţionare a pieţei interne.

(7) Un risc important a apărut recent în ceea ce priveşte prezenţa magneţilor în jucării. Cu toate că magneţii sunt utilizaţi de mult timp în jucării, în ultimii ani aceştia au devenit din ce în ce mai puternici şi se pot desprinde mai uşor în cazul în care sunt fixaţi prin aceleaşi tehnici care se foloseau anterior. De asemenea, având în vedere forţa mai mare a acestora, magneţii desprinşi sau părţile magnetice folosite în jucării prezintă, în comparaţie cu perioada anterioară, un risc mai ridicat de producere a unor accidente grave.

(8) Stabilirea acestui risc important s-a bazat pe apariţia mai multor accidente care s-au înregistrat la nivel mondial dea lungul anilor 2006 şi 2007 şi în cazul cărora copiii au înghiţit magneţi desprinşi din jucării sau mici părţi de jucării, conţinând magneţi. În cazul în care mai mulţi magneţi sunt înghiţiţi, aceştia se pot atrage reciproc şi pot provoca perforaţii intestinale, infecţii sau blocaje, care pot fi mortale. Inhalarea acestor magneţi a provocat, de asemenea, accidente grave, iar aspirarea în plămâni necesită o intervenţie chirurgicală imediată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...