Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 295/2008 privind autorizarea serviciilor de comunicaţii mobile la bordul aeronavelor (servicii MCA) în Comunitatea Europeană [notificată cu numărul C(2008) 1257] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008H0295

În vigoare de la 10.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 7 aprilie 2008
privind autorizarea serviciilor de comunicaţii mobile la bordul
aeronavelor (servicii MCA) în Comunitatea Europeană
[notificată cu numărul C(2008) 1257]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2008/295/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru)(1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1) Politica UE privind societatea informaţională şi iniţiativa i2010 evidenţiază avantajele accesului uşor la resursele de informaţie şi comunicare, în toate domeniile vieţii cotidiene. Abordarea coordonată în vederea reglementării serviciilor de comunicaţii mobile la bordul aeronavelor (servicii MCA) ar permite beneficiarilor să se bucure cu adevărat de aceste avantaje şi ar facilita serviciile transfrontaliere de comunicaţii electronice în întreaga Comunitate.

(2) Atunci când autorizează serviciile MCA, statele membre trebuie să respecte dispoziţiile directivei-cadru şi pe cele ale Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea)(2).

(3) În conformitate cu directiva-cadru, autorităţile naţionale de reglementare din statele membre ar trebui să contribuie la dezvoltarea pieţei interne, în special prin înlăturarea ultimelor obstacole din calea furnizării de reţele de comunicaţii electronice, de resurse şi servicii conexe şi de servicii de comunicaţii electronice la nivel european, precum şi prin încurajarea creării şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii între utilizatorii finali.

(4) În conformitate cu Directiva privind autorizarea, ar trebui să se utilizeze cel mai puţin oneros sistem de autorizare posibil pentru a permite furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pentru a stimula dezvoltarea de noi servicii de comunicaţii electronice şi de reţele şi servicii de comunicaţii paneuropene şi pentru a le permite furnizorilor de servicii şi consumatorilor să beneficieze de economiile de scară ale pieţei unice. În general, aceste obiective pot fi cel mai bine realizate prin autorizarea generală a tuturor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

(5) Condiţiile tehnice necesare pentru a reduce riscul unor interferenţe perturbatoare cu reţelele mobile terestre ca urmare a operării MCA sunt reglementate separat, prin Decizia 2008/294/CE a Comisiei(3).

(6) Baza tehnică pentru Decizia 2008/294/CE este constituită de Raportul 016 al Conferinţei Europene a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor (CEPT), redactat în virtutea mandatului CE privind MCA, acordat CEPT la 12 octombrie 2006.

(7) Standardul armonizat ETSI EN 302 480 prevede prezumţia de conformitate cu cerinţele fundamentale ale Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(4) în cazul echipamentelor utilizate pentru servicii MCA în Uniunea Europeană.

(8) Aspectele legate de siguranţa aeriană au o importanţă capitală, iar serviciile MCA pot fi furnizate numai dacă au îndeplinit cerinţele legate de securitatea aeriană, fapt atestat de o certificare corespunzătoare a navigabilităţii şi de alte acorduri aeronautice relevante, precum şi cerinţele privind comunicaţiile electronice. Certificatele de navigabilitate valabile pentru întregul spaţiu al Uniunii Europene sunt emise de către Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA).

(9) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile tehnice prevăzute în Decizia 2008/294/CE şi în standardul armonizat EN 302 480 sau în standardele echivalente şi în certificatele de navigabilitate relevante, riscul unor interferenţe perturbatoare este neglijabil şi, în consecinţă, ar trebui să se ia în considerare emiterea unor autorizaţii generale pentru serviciile MCA.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...