Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 294/2008 de înfiinţare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie Număr celex: 32008R0294

În vigoare de la 09.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 11 martie 2008
de înfiinţare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 157 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Agenda de la Lisabona privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă subliniază nevoia de dezvoltare a unor condiţii atractive pentru investiţiile în cunoaştere şi inovare în Europa, pentru stimularea competitivităţii, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă în Uniunea Europeană.

(2) Statele membre au principala responsabilitate pentru susţinerea unei baze europene industriale, competitive şi inovatoare puternice. Cu toate acestea, natura şi dimensiunea provocării inovaţiei în Uniunea Europeană necesită, de asemenea, întreprinderea unor acţiuni la nivel comunitar.

(3) Comunitatea ar trebui să acorde sprijin pentru încurajarea inovării, în special prin cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative, prin Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare, prin Programul pentru învăţare continuă şi prin fondurile structurale.

(4) Pentru completarea politicilor şi a iniţiativelor comunitare şi naţionale existente, prin încurajarea integrării triunghiului cunoaşterii - învăţământ superior, cercetare şi inovare - pe tot cuprinsul Uniunii Europene, ar trebui instituită o nouă iniţiativă la nivel comunitar, Institutul European de Inovare şi Tehnologie (denumit în continuare "EIT").

(5) Consiliul European din 15 şi 16 iunie 2006 a invitat Comisia să elaboreze o propunere oficială privind înfiinţarea EIT, care să fie prezentată în toamna anului 2006.

(6) EIT ar trebui să aibă în primul rând obiectivul de a contribui la dezvoltarea capacităţii de inovare a Comunităţii şi a statelor membre, prin implicarea activităţilor din învăţământul superior, cercetare şi inovare la cele mai înalte standarde. Prin aceasta, EIT ar trebui să faciliteze şi să consolideze reţelele şi cooperarea şi ar trebui să creeze sinergii între comunităţile de inovare din Europa.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...