Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare Număr celex: 32008R0215

În vigoare de la 19.03.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 215/2008 AL CONSILIULUI
din 18 februarie 2008
privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea
Fond European de Dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000(1) şi revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005(2) ("Acordul ACP-CE"),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană ("decizia de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări") (3), în special articolul 23 paragraful al patrulea,

având în vedere Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniştri al ACP-CE din 2 iunie 2006 de prevedere a cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 şi de modificare a Acordului ACP-CE revizuit(4),

având în vedere Acordul intern încheiat între reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutorului comunitar în temeiul cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu Acordul ACP-CE şi cu privire la acordarea asistenţei financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări, cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE(5) ("acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE(6),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Curţii de Conturi(7),

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiţii,

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuţiilor statelor membre la cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare ("FED"), instituit prin acordul intern, precum şi pentru acordarea asistenţei financiare ţărilor şi teritoriilor de peste mări ("TTPM") cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE.

(2) Ar trebui stabilite norme pentru tratarea soldurilor rămase din FED anterioare, în special cu privire la măsurile detaliate pentru transferarea lor în cel de-al zecelea FED, precum şi normele pentru execuţia acestora sau cu privire la consecinţele dezangajării lor în legătură cu contribuţiile statelor membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...