Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 164/2007 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la "persoane cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6633] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0164

În vigoare de la 07.03.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 decembrie 2007
privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la
"persoane cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean
convenţional şi de mare viteză [notificată cu numărul C(2007) 6633]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/164/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional(1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză(2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE şi cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE, fiecare subsistem este reglementat de o STI (specificaţie tehnică de interoperabilitate). Dacă este cazul, un subsistem poate fi reglementat de mai multe STI, iar o STI poate să reglementeze mai multe subsisteme. Decizia de elaborare şi/sau de revizuire a unei STI şi alegerea domeniului tehnic şi geografic de aplicare necesită un mandat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE şi cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE.

(2) Anexa II la Directiva 2001/16/CE prevede că nevoile persoanelor cu mobilitate redusă trebuie luate în considerare în procesul de elaborare a unei STI pentru subsistemul infrastructură (secţiunea 2.1 din directivă) şi pentru subsistemul material rulant (secţiunea 2.6 din anexa II la Directiva 2001/16/CE). În acest sens, s-a acordat un mandat Asociaţiei Europene pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care a fost desemnată în calitate de organism reprezentativ comun pentru elaborarea unui proiect de STI privind "accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă", conţinând dispoziţiile aplicabile atât infrastructurii, cât şi materialului rulant.

(3) În 2001, AEIF a primit un mandat pentru revizuirea primei serii de STI din sistemul feroviar de mare viteză adoptate în 2002, privind subsistemele material rulant, infrastructură, control-comandă şi semnalizare, energie, întreţinere şi exploatare. În acest context, AEIF a fost invitată să examineze, printre altele, armonizarea STI cu specificaţiile privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional şi accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă. În consecinţă, proiectul de STI privind persoanele cu mobilitate redusă, elaborat de către AEIF, reglementa atât sistemul feroviar convenţional, cât şi sistemul feroviar de mare viteză.

(4) Prima STI din sistemul feroviar de mare viteză privind subsistemul material rulant, adoptată în anexa la Decizia 2002/735/CE, a intrat în vigoare în 2002. În lumina obligaţiilor contractuale existente, elaborarea unor noi subsisteme sau elemente constitutive de interoperabilitate privind materialul rulant, sau reînnoirea şi modernizarea acestora pot să facă obiectul evaluării conformităţii în raport cu această primă STI. Deoarece STI din anexa la prezenta decizie este aplicabilă oricărui material rulant nou, recondiţionat şi modernizat al sistemelor feroviare convenţional şi de mare viteză, este important să se stabilească domeniul de aplicare al primei STI privind materialul rulant de mare viteză adoptată ca anexă la Decizia 2002/735/CE. Statele membre comunică o listă completă de subsisteme şi elemente constitutive de interoperabilitate care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare şi intră sub incidenţa articolului 7 litera (a) din Directiva 96/48/CE. Acestea sunt comunicate Comisiei în termen de cel mult şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(5) Proiectul de STI a fost examinat de comitetul instituit prin Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză(3) şi menţionat la articolul 21 din Directiva 2001/16/CE.

(6) Principalele părţi interesate au fost consultate în cursul procesului de elaborare a proiectului de STI. Observaţiile şi motivele de îngrijorare ale acestora au fost luate în considerare în măsura posibilităţilor.

(7) În propunerea sa de regulament privind drepturile şi obligaţiile călătorilor în transportul feroviar internaţional(4), Comisia a inclus mai multe dispoziţii pentru a garanta că persoanele cu mobilitate redusă dispun de dreptul de a li se oferi asistenţă la bordul trenurilor şi în gările feroviare, pentru ca acestea să poată beneficia de servicii feroviare pentru călători în mod similar oricărui alt cetăţean.

(8) Propunerea de regulament privind drepturile şi obligaţiile călătorilor în transportul feroviar internaţional cuprinde, de asemenea, dispoziţii care impun întreprinderilor feroviare şi gestionarilor infrastructurii să furnizeze toate informaţiile utile privind accesibilitatea şi condiţiile de acces în trenuri şi gări feroviare pentru persoanele cu mobilitate redusă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...