Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 199/2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului Număr celex: 32008R0199

În vigoare de la 05.03.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 199/2008 AL CONSILIULUI
din 25 februarie 2008
privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea,
gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului
şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la
politica comună în domeniul pescuitului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(3) prevede evaluarea, în mod regulat, de către Comitetul ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit (denumit în continuare "CSTEP") a gestionării resurselor acvatice vii, inclusiv a considerentelor biologice, economice, de mediu, sociale şi tehnice.

(2) Codul de conduită pentru un pescuit responsabil al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi Acordul privind conservarea şi gestionarea stocurilor migratoare de peşte subliniază necesitatea dezvoltării cercetării şi colectării de date, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor ştiinţifice din acest sector.

(3) În conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (denumită în continuare "PCP") privind conservarea, gestionarea şi exploatarea resurselor acvatice vii din apele necomunitare, Comunitatea trebuie să participe la eforturile depuse pentru conservarea resurselor halieutice, în special în conformitate cu dispoziţiile adoptate în acordurile de parteneriat din domeniul pescuitului sau de către organizaţiile regionale de gestionare a pescuitului.

(4) La 23 ianuarie 2003, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la Comunicarea Comisiei adresată Consiliului şi Parlamentului European privind stabilirea unui "Plan de acţiune comunitar pentru integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în PCP" cu principii directoare, măsuri de gestionare şi un program de lucru, în scopul orientării spre o abordare ecosistemică a gestionării în domeniul pescuitului.

(5) La 13 octombrie 2003, Consiliul a adoptat concluziile cu privire la Comunicarea Comisiei adresată Consiliului şi Parlamentului European cu privire la îmbunătăţirea consultanţei ştiinţifice şi tehnice pentru gestionarea pescuitului comunitar, care descrie nevoia de consultanţă ştiinţifică a Comunităţii, stabileşte mecanismele pentru furnizarea avizelor, identifică domeniile în care sistemul trebuie întărit şi propune posibile soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea şi gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului(4) trebuie revizuit pentru a ţine seama în modul cuvenit de o abordare axată pe flote a gestionării pescuitului, de necesitatea elaborării unei abordări ecosistemice, de necesitatea de a îmbunătăţi calitatea, exhaustivitatea şi accesul la datele privind domeniul pescuitului, de necesitatea unui sprijin mai eficace pentru furnizarea de consultanţă ştiinţifică şi pentru promovarea cooperării dintre statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...