Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 169/2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în România [notificată cu numărul C(2008) 676] (Numai textul în limba română este autentic) Număr celex: 32008D0169

În vigoare de la 29.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 22 februarie 2008
privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de
porc în România [notificată cu numărul C(2008) 676] (Numai
textul în limba română este autentic) (2008/169/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc(1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, clasificarea carcaselor de porc se realizează prin estimarea conţinutului de carne macră cu ajutorul unor metode de estimare statistic dovedite, bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părţi anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiţionată de încadrarea într-o toleranţă maximă de eroare statistică de estimare. Această toleranţă este definită la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85 al Comisiei din 24 octombrie 1985 privind stabilirea modalităţilor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc(2).

(2) România a solicitat Comisiei să autorizeze două metode de clasificare a carcaselor de porc şi a prezentat rezultatele probelor de tranşare în cea de-a doua parte a protocolului prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85.

(3) Din examinarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare a acestor metode de clasificare.

(4) Nu se autorizează nicio o modificare a aparatelor sau a metodelor de clasificare decât printr-o nouă decizie a Comisiei adoptată pe baza experienţei acumulate. Prezenta autorizare poate fi retrasă pentru acest motiv.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 301, 20.11.1984, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3513/93 (JO L 320, 22.12.1993, p. 5).

(2) JO L 285, 25.10.1985, p. 39. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1197/2006 (JO L 217, 8.8.2006, p. 6).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...