Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital Număr celex: 32008L0007

În vigoare de la 21.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/7/CE A CONSILIULUI
din 12 februarie 2008
privind impozitarea indirectă a majorării de capital

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 93 şi 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului(3) a fost modificată în mod substanţial în repetate rânduri(4). Deoarece urmează să aibă loc şi alte modificări, din motive de claritate, aceasta ar trebui să fie reformată.

(2) Impozitarea indirectă a majorării de capital, în special impozitul pe capital (impozitarea aporturilor la capitalul societăţilor comerciale şi firmelor), taxa de timbru aplicată operaţiunilor cu valori mobiliare şi impozitarea operaţiunilor de restructurare, indiferent dacă operaţiunile respective presupun o majorare de capital, generează discriminări, dublă impozitare şi neconcordanţe care afectează libera circulaţie a capitalurilor. Acest aspect se regăseşte şi în cazul altor impozite indirecte, similare impozitului pe capital şi taxei de timbru aplicate operaţiunilor cu valori mobiliare.

(3) Prin urmare, este în interesul pieţei interne să se asigure armonizarea legislaţiei în domeniul impozitării indirecte a majorării de capital pentru a se elimina, pe cât posibil, factorii care pot distorsiona concurenţa ori pot restrânge libera circulaţie a capitalului.

(4) Impozitul pe capital are efecte economice negative asupra regrupării şi dezvoltării întreprinderilor. Astfel de efecte sunt dăunătoare mai ales în situaţia economică actuală în care stimularea investiţiilor ar trebui să constituie o prioritate absolută.

(5) Cea mai bună soluţie în vederea atingerii acestor obiective ar reprezenta-o eliminarea impozitului pe capital.

(6) Cu toate acestea, diminuarea veniturilor care ar rezulta din aplicarea imediată a unei astfel de măsuri este inacceptabilă pentru statele membre care aplică în prezent impozitul pe capital. Respectivele state membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în continuare impozitul pe capital tuturor sau numai unora din operaţiunile incidente, prin aceasta înţelegându-se că într-un stat membru se impune o cotă unică de impozitare. Odată ce un stat membru a optat pentru exonerarea tuturor sau a unora dintre operaţiunile aflate sub incidenţa prezentei directive, nu ar mai trebui să existe posibilitatea reintroducerii unor astfel de impozite.

(7) Perceperea de mai multe ori a impozitului pe majorarea capitalului unei societăţi comerciale sau firme în cadrul pieţei interne contravine conceptului de piaţă internă. Astfel, dacă un stat membru căruia îi revine dreptul de a impozita unele sau toate operaţiunile aflate sub incidenţa prezentei directive nu percepe impozitul pe capital, respectivele operaţiuni nu pot face obiectul dreptului de impozitare al altui stat membru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...