Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (versiune reformată) Număr celex: 32008R0106

În vigoare de la 13.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 106/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa
energetică a echipamentelor de birou
(versiune reformată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Se impune adoptarea unor modificări substanţiale la Regulamentul (CE) nr. 2422/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 noiembrie 2001 privind programul comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou(3). Din motive de claritate, regulamentul în cauză ar trebui să fie reformat.

(2) Echipamentele de birou reprezintă o parte importantă a consumului total de electricitate. Diversele modele comercializate pe piaţa comunitară utilizează niveluri diferite de energie electrică pentru executarea de funcţii similare şi există un potenţial semnificativ de optimizare a eficienţei energetice a acestora.

(3) Ameliorarea eficacităţii energetice a echipamentelor de birou ar trebui să contribuie la ameliorarea competitivităţii Comunităţii şi a securităţii aprovizionării acesteia cu energie, precum şi la protecţia mediului şi a consumatorilor.

(4) Este esenţială promovarea măsurilor care au ca obiectiv funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne.

(5) Este de dorit să se coordoneze iniţiativele naţionale de etichetare referitoare la eficienţa energetică, pentru a fi reduse la minimum efectele adverse ale măsurilor de punere în aplicare a acestor iniţiative asupra industriei şi comerţului.

(6) Deoarece obiectivul acţiunii propuse, şi anume stabilirea normelor aplicabile programului comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...