Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 111/2007 de înfiinţare a Comitetului pentru Spaţiul European de Cercetare Număr celex: 32008D0111

În vigoare de la 14.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2007
de înfiinţare a Comitetului pentru Spaţiul European de Cercetare
(2008/111/CE, Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Comitetul consultativ european pentru cercetare a fost instituit prin Decizia 2001/531/CE, Euratom a Comisiei(1) pentru a studia probleme generale legate de politica de cercetare.

(2) Având în vedere noile provocări în materie de cercetare, cartea verde a Comisiei intitulată "Spaţiul European de Cercetare: perspective noi" (2) preconiza o reformă a Comitetului consultativ european pentru cercetare, în scopul de a consolida rolul acestuia în realizarea Spaţiului European de Cercetare şi pentru a-i flexibiliza şi eficientiza funcţionarea.

(3) Prin urmare, este necesar să se constituie un grup de experţi în domeniul politicilor de cercetare şi de dezvoltare tehnologică şi să se definească misiunea şi structura acestui grup.

(4) Grupul ar trebui să ofere consultanţă Comisiei cu privire la realizarea Spaţiului European de Cercetare, ţinând seama de obiectivele stabilite în cartea verde a Comisiei "Spaţiul European de Cercetare: perspective noi".

(5) Grupul ar trebui să asiste Comisia în eforturile acesteia de atingere a obiectivelor specificate de Decizia 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţile de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (20072011)(3) şi Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(4).

(6) Grupul ar trebui să fie compus din specialişti din comunitatea ştiinţifică, din industrie, din sectorul serviciilor şi din rândul actorilor sociali.

(7) Ar trebui prevăzute reglementări privind divulgarea de informaţii de către membrii noului grup, fără a aduce atingere normelor privind securitatea anexate la Regulamentul de procedură al Comisiei prin Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom(5).

(8) Datele cu caracter personal ale membrilor grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date(6).

(9) Este necesar să se stabilească durata de aplicare a prezentei decizii. Comisia va lua în considerare, la momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...