Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 72/2008 de înfiinţare a "întreprinderii comune ENIAC" Număr celex: 32008R0072

În vigoare de la 04.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 171 şi 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(3) (denumit în continuare "al şaptelea program-cadru") prevede o contribuţie a Comunităţii la stabilirea de parteneriate pe termen lung între sectorul public şi cel privat sub formă de iniţiative tehnologice comune (denumite în continuare "ITC-uri") care ar putea să fie puse în aplicare de întreprinderi comune în sensul articolului 171 din tratat. Aceste ITC-uri sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene, deja instituite în cadrul celui de-al şaselea program-cadru, şi acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul lor specific. Acestea ar trebui să combine investiţiile sectorului privat şi fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cel de-al şaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(4) subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambiţioase între sectorul public şi cel privat pentru accelerarea dezvoltării de tehnologii fundamentale prin intermediul unor acţiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin ITC-uri.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiţii favorabile investiţiilor în domeniul cunoaşterii şi inovaţiei din Comunitate, pentru a stimula competitivitatea, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

(4) În concluziile sale din 25 şi 26 noiembrie 2004, Consiliul a încurajat Comisia să dezvolte în continuare conceptele de platforme tehnologice şi de ITC-uri. Consiliul a subliniat, de asemenea, faptul că astfel de iniţiative ar putea contribui la coordonarea tuturor eforturilor comunitare de cercetare, în vederea dezvoltării unor sinergii cu activităţile întreprinse în cadrul programelor existente, precum Eureka, ţinând seama de importanţa lor contribuţie în domeniul cercetării şi dezvoltării (denumit în continuare "C&D").

(5) Societăţile europene şi alte organizaţii de cercetare şi dezvoltare active în domeniul nanoelectronicii au preluat iniţiativa stabilirii platformei tehnologice europene privind nanoelectronica (denumită în continuare "platforma tehnologică ENIAC") în cadrul celui de-al şaselea program-cadru. Platforma tehnologică ENIAC a dezvoltat o agendă de cercetare strategică bazată pe consultarea extensivă a părţilor interesate din sectorul public şi cel privat. Agenda de cercetare strategică a identificat priorităţile din domeniul nanoelectronicii şi a recomandat orientările de urmat de către o ITC în acest sector.

(6) Crearea ITC privind nanoelectronica reprezintă un răspuns la comunicările Comisiei din 6 aprilie 2005 privind "Crearea spaţiului de cercetare european (ERA) al cunoaşterii pentru creştere economică" şi din 20 iulie 2005 privind "Acţiunile comune pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă: Programul comunitar Lisabona", care propun o abordare nouă şi mai ambiţioasă a parteneriatelor la scară mare dintre sectorul public şi cel privat în domenii de interes major pentru competitivitatea europeană, identificate prin intermediul dialogului cu industria.

(7) ITC privind nanoelectronica răspunde necesităţii de a susţine tehnologiile fundamentale ale informaţiei şi comunicării, astfel cum sunt descrise în raportul "Spre o Europă inovatoare" din ianuarie 2006. Acest raport recomandă, de asemenea, modelul iniţiativei tehnologice ENIAC pentru combinarea fondurilor naţionale şi comunitare în cadrul unei structuri juridice clar stabilite şi într-un mod armonizat şi sincronizat.

(8) ITC privind nanoelectronica ar trebui să creeze un parteneriat durabil între sectorul public şi cel privat şi să sporească şi să stimuleze investiţiile private şi publice în sectorul nanoelectronicii din Europa, care, în sensul prezentului regulament, include statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare "statele membre") şi ţările asociate la cel de-al şaptelea program-cadru (denumite în continuare "ţările asociate"). ITC privind nanoelectronica ar trebui să permită, de asemenea, o coordonare eficientă a programului-cadru, a industriei, a programelor naţionale de C&D şi a programelor interguvernamentale de cercetare şi dezvoltare, precum şi o sinergie a resurselor şi fondurilor acestora, contribuind astfel la consolidarea economică viitoare, competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a Europei. În final, obiectivele sale ar trebui să aibă ca scop încurajarea colaborării între toate părţile interesate, precum industria, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urile), a autorităţilor naţionale, a centrelor universitare şi a centrelor de cercetare, prin concentrarea şi orientarea eforturilor de cercetare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...