Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 71/2008 privind înfiinţarea întreprinderii comune Clean Sky (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0071

În vigoare de la 04.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 171 şi 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(1), denumit în continuare "al şaptelea program-cadru", prevede contribuţia Comunităţii la stabilirea unor parteneriate pe termen lung între sectorul public şi cel privat sub forma unor iniţiative tehnologice comune (denumite în continuare "ITC") care ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor întreprinderi comune în înţelesul articolului 171 din tratat. Aceste iniţiative tehnologice comune sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene, instituite deja în cadrul celui de-al şaselea program-cadru şi care acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul fiecăreia. Acestea ar trebui să combine investiţiile sectorului privat şi fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(2), (denumit în continuare "programul specific «Cooperare»"), subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambiţioase între sectorul public şi cel privat pentru accelerarea dezvoltării unor tehnologii fundamentale prin intermediul unor acţiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin iniţiative tehnologice comune.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiţii favorabile investiţiilor în domeniul cunoaşterii şi al inovaţiei din Europa, pentru a stimula competitivitatea, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană.

(4) În concluziile sale din 13 mai 2003, 22 septembrie 2003 şi, respectiv, 24 septembrie 2004, Consiliul a subliniat importanţa unei dezvoltări viitoare a acţiunilor în cadrul planului de acţiune 3% pentru cercetare şi politica în domeniul inovaţiei, inclusiv a dezvoltării unor noi iniţiative destinate să intensifice cooperarea dintre sectorul industriei şi cel public în finanţarea cercetării în scopul consolidării legăturilor transnaţionale dintre sectorul public şi cel privat.

(5) Consiliul, în concluziile sale din 4 decembrie 2006 şi 19 februarie 2007, respectiv Consiliul European în concluziile sale din 8-9 martie 2007, a invitat Comisia să înainteze propuneri de punere în practică a iniţiativelor tehnologice comune în cazul iniţiativelor care au atins un stadiu de pregătire adecvat.

(6) Consiliul consultativ pentru cercetare aeronautică în Europa (ACARE) din cadrul platformei tehnologice europene pentru aeronautică a elaborat o agendă de cercetare strategică în care a identificat reducerea impactului aviaĹŁiei asupra mediului drept una dintre principalele sale priorităĹŁi. De asemenea, acesta a concluzionat asupra necesităţii unor schimbări tehnologice majore în vederea îndeplinirii, până în anul 2020, a obiectivelor privind reducerea cu 50% a emisiilor de CO2, reducerea cu 80% a emisiilor NOx, reducerea cu 50% a zgomotului extern şi realizarea de progrese semnificative în ceea ce priveşte reducerea impactului pe care îl au asupra mediului fabricarea, întreţinerea şi eliminarea aeronavelor şi a produselor aeronautice.

(7) Amploarea eforturilor necesare pentru a răspunde provocărilor ecologice cu care se confruntă sistemul de transport aerian, în conformitate cu agenda de cercetare strategică a ACARE, justifică înfiinţarea unei întreprinderi comune, care constituie instrumentul adecvat pentru coordonarea activităţilor de cercetare în cauză.

(8) Iniţiativa tehnologică comună Clean Sky ar trebui să atenueze variatele riscuri de eşecuri ale pieţei care descurajează investiţiile private în activităţile de cercetare în domeniul aeronauticii în general şi în tehnologiile nepoluante de transport aerian în special. Această iniţiativă ar trebui să permită integrarea şi demonstrarea la nivelul întregului sistem, reducând astfel riscurile pentru investiţiile private în dezvoltarea de noi produse aeronautice ecologice. De asemenea, iniţiativa ar trebui să stimuleze investiţiile private în activităţile de C&D în domeniul tehnologiilor ecologice din cadrul Uniunii Europene şi, prin urmare, să răspundă problemelor rezultate din cauze externe existente în materie de C&D şi de mediu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...