Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 856/2007 privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (2007/856/CE) Număr celex: 32007D0856

În vigoare de la 29.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (denumită în continuare "Convenţia din 1980"), deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, a intrat în vigoare la 1 aprilie 1991.

(2) Convenţia din 1980 a fost completată de Primul şi Al doilea protocol din 19 decembrie 1988 privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumite în continuare "Primul şi Al doilea protocol din 1988").

(3) Republica Elenă a aderat la Convenţia din 1980 prin Convenţia din 10 aprilie 1984 (denumită în continuare "Convenţia din 1984"), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 1991.

(4) Regatul Spaniei şi Republica Portugheză au aderat la Convenţia din 1980 prin Convenţia din 18 mai 1992 (denumită în continuare "Convenţia din 1992"), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 1993.

(5) Republica Austria, Republica Finlanda şi Regatul Suediei au aderat la Convenţia din 1980 prin Convenţia din 29 noiembrie 1996 (denumită în continuare "Convenţia din 1996"), care a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.

(6) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, o convenţie privind aderarea acestor noi state membre la Convenţia din 1980, precum şi la Primul şi Al doilea protocol din 1988 a fost semnată la 14 aprilie 2005 (denumită în continuare "Convenţia din 2005"). Aceasta nu este încă în vigoare între toate statele membre.

(7) În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Actul de aderare din 2005, Republica Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi protocoalele enumerate în anexa I la actul de aderare, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/857/CE a Consiliului. Printre aceste convenţii şi protocoale figurează Convenţia din 1980 şi Primul şi Al doilea protocol din 1988, precum şi convenţiile din 1984, 1992, 1996 şi din 2005. Aceste convenţii şi protocoale intră în vigoare în raport cu Republica Bulgaria şi România la data stabilită de Consiliu.

(8) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare din 2005, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la aceste convenţii şi protocoale,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...