Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 74/2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe Număr celex: 32007L0074

În vigoare de la 29.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispoziţiilor stabilite prin acte cu putere de lege şi acte administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri şi de accizele percepute la importuri în contextul traficului internaţional de pasageri a instituit un sistem comunitar de scutiri de taxe. Deşi necesitatea acestui sistem se menţine pentru a preveni dubla taxare, precum şi în cazurile în care, având în vedere condiţiile în care sunt importate bunurile, nu există nici o necesitate firească de a proteja economia, el trebuie să se limiteze numai la importurile cu caracter necomercial de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor din ţările terţe.

(2) Cu toate acestea, se justifică revizuirea completă şi înlocuirea Directivei 69/169/CEE, dat fiind numărul modificărilor necesare şi necesitatea de a adapta Directiva 69/169/CEE la procesul de extindere şi la noile frontiere externe ale Comunităţii, precum şi de a restructura şi simplifica anumite dispoziţii din motive de claritate.

(3) Limitele cantitative şi pragurile financiare care se aplică în cazul scutirilor trebuie să fie în conformitate cu necesităţile actuale ale statelor membre.

(4) Pragul financiar trebuie să ţină seama de evoluţiile valorii reale a banilor de la ultima majorare din 1994 şi, de asemenea, trebuie să reflecte eliminarea limitelor cantitative impuse bunurilor pentru care se percep accize în unele state membre care vor intra acum în limitele pragului general de TVA.

(5) Posibilitatea de a achiziţiona cu uşurinţă bunuri din străinătate ar putea cauza probleme statelor membre care au o graniţă terestră comună cu ţări terţe în care preţurile sunt considerabil mai mici. Prin urmare, este justificată stabilirea unui prag financiar redus în cazul altor forme de călătorie decât transportul aerian sau maritim.

(6) Din experienţa Comisiei, cantităţile pentru produsele din tutun şi băuturile alcoolice s-au dovedit, în general, a fi adecvate şi trebuie, în consecinţă, menţinute.

(7) Limitele cantitative pentru scutirea de care beneficiază bunurile pentru care se percep accize trebuie să reflecte regimul de impozitare actual al acestor bunuri în statele membre. În consecinţă, este oportun să se prevadă o limită pentru bere, în timp ce limitele pentru parfum, cafea şi ceai trebuie să fie eliminate.

(8) Este necesar să li se permită statelor membre să fixeze limite inferioare în cazul pragului financiar valabil pentru copii şi să excludă persoanele minore de la scutirile pentru produsele din tutun şi băuturile alcoolice, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...