Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 874/2007 de aprobare a programului naţional de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus înaintat de România [notificată cu numărul C(2007) 6354] (Numai textul în limba română este autentic) Număr celex: 32007D0874

În vigoare de la 28.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară, în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1) Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 vizează adoptarea de măsuri adecvate şi eficiente pentru depistarea şi controlul salmonelei şi al altor agenţi zoonotici în toate etapele relevante ale producţiei, prelucrării şi distribuţiei, în special la nivelul producţiei primare, astfel încât să se reducă prevalenţa acestora şi riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.

(2) A fost stabilit un obiectiv comunitar pentru reducerea prevalenţei tuturor serotipurilor de salmonela, relevante din punctul de vedere al sănătăţii publice, în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus la nivelul producţiei primare prin Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenţei anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003.

(3) În vederea atingerii obiectivului comunitar statele membre trebuie să stabilească programe naţionale de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus şi să le înainteze Comisiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(4) România a înaintat programul său naţional de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus.

(5) Programul înaintat de către România a fost considerat ca fiind în conformitate cu legislaţia comunitară relevantă în domeniul veterinar, în special cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(6) Prin urmare, programul naţional de control înaintat de România ar trebui aprobat.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programul naţional de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus înaintat de România este aprobat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...