Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 870/2007 de aprobare a planurilor pentru anul 2008 de eradicare a pestei porcine clasice la mistreţi şi de vaccinare de urgenţă a acestora şi a porcinelor din exploataţiile din România contra acestei boli [notificată cu numărul C(2007) 6699] (Numai textul în limba română este autentic) Număr celex: 32007D0870

În vigoare de la 22.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 42,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, în special articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf şi articolul 20 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1) Directiva 2001/89/CE introduce măsuri comunitare minime pentru controlul pestei porcine clasice. Aceste măsuri includ dispoziţia conform căreia, ulterior confirmării primului caz de pestă porcină clasică la mistreţi, statele membre trebuie să înainteze Comisiei un plan privind măsurile de eradicare a acestei boli. De asemenea, aceste măsuri prevăd vaccinarea de urgenţă a mistreţilor şi a porcilor din fermele de porcine.

(2) România a pus în aplicare un program pentru monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice pe întreg teritoriul său. Acest program este încă în curs de derulare.

(3) Decizia 2006/802/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2006 de aprobare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici şi de vaccinare de urgenţă a acestor porcine şi a porcinelor din exploataţii împotriva pestei porcine clasice în România a fost adoptată în cadrul măsurilor de combatere a pestei porcine clasice. Decizia 2006/802/CE se aplică până la 31 decembrie 2007.

(4) Au fost constatate cazuri de pestă porcină clasică la mistreţi şi la porcinele din exploataţiile din România.

(5) La 29 noiembrie 2007, România a înaintat spre aprobare Comisiei un plan modificat de eradicare a pestei porcine clasice la mistreţi şi un plan pentru anul 2008 de vaccinare de urgenţă contra pestei porcine clasice a mistreţilor de pe întreg teritoriul României.

(6) În plus, la 29 noiembrie 2007, România a înaintat Comisiei un plan modificat pentru anul 2008 de vaccinare de urgenţă cu un vaccin marker a porcinelor din exploataţiile mari şi un plan de vaccinare de urgenţă cu un vaccin viu atenuat convenţional a porcinelor din exploataţiile mici.

(7) Comisia a examinat planurile prezentate de România şia constatat că acestea sunt conforme cu Directiva 2001/89/CE. Prin urmare, aceste planuri ar trebui aprobate.

(8) România trebuie să asigure, în interesul sănătăţii animale, punerea în aplicare efectivă a măsurilor prevăzute de planurile menţionate anterior.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...