Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 712/2007 privind semnarea, în numele Comunităţii, a Convenţiei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (2007/712/CE) Număr celex: 32007D0712

În vigoare de la 21.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La 16 septembrie 1988, statele membre ale Comunităţilor Europene au semnat un acord internaţional cu Republica Islanda, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială(1) («Convenţia de la Lugano»), prin care aplicarea normelor Convenţiei din 27 septembrie 1968 («Convenţia de la Bruxelles») referitoare la acelaşi domeniu(2) este extinsă la Islanda, Norvegia şi Elveţia.

(1) Convenţia privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (JO L 319, 25.11.1988, p. 9).

(2) Convenţia de la Bruxelles privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (JO L 299, 31.12.1972, p. 32). (Versiunea consolidată în JO C 27, 26.1.1998, p. 1.)

(2) Negocierile privind revizuirea Convenţiei de la Bruxelles şi a Convenţiei de la Lugano s-au desfăşurat între 1998-1999 în cadrul unui grup de lucru ad-hoc care a fost extins pentru a include Elveţia, Norvegia şi Islanda. Aceste negocieri au dus la adoptarea textului unui proiect de convenţie pregătit de grupul de lucru, care a fost confirmat de Consiliu în cadrul reuniunii sale din 27 şi 28 mai 1999.

(3) Negocierile purtate ulterior în cadrul Consiliului, pe baza acestui text, au dus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, care a modernizat normele Convenţiei de la Bruxelles şi a impulsionat sistemul de recunoaştere şi executare, făcându-l mai rapid şi mai eficient.

(4) în lumina paralelismului dintre regimurile Convenţiilor de la Bruxelles şi de la Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, normele Convenţiei de la Lugano ar trebui adaptate la normele Regulamentului (CE) nr. 44/2001 astfel încât hotărârile să se bucure de acelaşi nivel de recunoaştere în circuitul juridic între statele membre ale UE şi statele AELS în cauză.

(5) în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la aplicarea măsurilor întreprinse în temeiul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Astfel încât normele Convenţiei de la Lugano să i se aplice Danemarcei, aceasta ar trebui să participe în calitate de parte contractantă la o nouă convenţie în acelaşi domeniu.

(6) Prin decizia sa din 27 septembrie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze în vederea adoptării unei noi Convenţii de la Lugano privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.

(7) Comisia a negociat, în numele Comunităţii, această convenţie cu Islanda, Norvegia, Elveţia şi Danemarca.

(8) în conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Regatul Unit şi Irlanda participă la adoptarea şi aplicarea prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...