Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 845/2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile Număr celex: 32007D0845

În vigoare de la 18.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, a Republicii Austria şi a Republicii Finlanda,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Criminalitatea organizată transfrontalieră urmăreşte, în principal, obţinerea unor foloase financiare. Aceste foloase financiare constituie un stimulent pentru săvârşirea altor infracţiuni cu scopul obţinerii unor profituri şi mai mari. În consecinţă, autorităţile represive ar trebui să dispună de competenţele necesare investigării şi analizării pistelor financiare ale activităţii infracţionale. Pentru combaterea eficientă a criminalităţii organizate, informaţiile care pot duce la identificarea şi confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri ce aparţin infractorilor trebuie să facă obiectul unui schimb rapid între statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor şi Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea, care se referă la anumite aspecte ale cooperării judiciare în materie penală în domeniul îngheţării şi confiscării produselor, a instrumentelor şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.

(3) Este necesar să se stabilească o cooperare strânsă între autorităţile competente din statele membre implicate în identificarea produselor ilicite şi a altor bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări şi să se ia măsuri care să permită comunicarea directă între aceste autorităţi.

(4) În acest scop, în statele membre ar trebui să funcţioneze oficii de recuperare a creanţelor cu competenţe în aceste domenii, între care să se asigure efectuarea unui schimb rapid de informaţii.

(5) Reţeaua Interagenţiei Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN), creată la Haga la 22-23 septembrie 2004 de către Austria, Belgia, Germania, Irlanda, Regatul Unit şi Ţările de Jos, constituie deja o reţea globală de practicieni şi experţi al cărei scop îl constituie consolidarea cunoaşterii reciproce în privinţa metodelor şi tehnicilor din domeniul identificării transfrontaliere, îngheţării, sechestrului şi confiscării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile. Prezenta decizie ar trebui să vină în completarea CARIN, oferind un temei juridic schimbului de informaţii dintre oficii de recuperare a creanţelor din toate statele membre.

(6) În Comunicarea adresată Consiliului şi Parlamentului European, "Programul de la Haga: Zece priorităţi pentru următorii cinci ani", Comisia a pledat în favoarea consolidării instrumentelor destinate soluţionării unor aspecte financiare ale criminalităţii organizate, între altele, prin promovarea înfiinţării în statele membre a unor unităţi de informaţii secrete privind bunurile provenite din săvârşirea de infracţiuni.

(7) Cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor şi cea dintre oficiile de recuperare a creanţelor şi alte autorităţi însărcinate să faciliteze urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni ar trebui să se desfăşoare prin intermediul procedurilor şi în termenele prevăzute de Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informaţii publice şi secrete între autorităţile represive din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv motivele de refuz cuprinse în aceasta.

(8) Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere acordurilor de cooperare încheiate în temeiul Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unităţile de informaţii financiare ale statelor membre în ceea ce priveşte schimbul de informaţii şi acordurile existente privind cooperarea poliţienească,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...