Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 810/2007 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul de cooperare şi uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica San Marino, privind participarea, ca părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană (2007/810/CE) Număr celex: 32007D0810

În vigoare de la 11.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 133 şi 308, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) a doua teză şi articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Ca urmare a autorizării acordate Comisiei la 25 aprilie 2006, au fost încheiate negocierile cu Republica San Marino privind un Protocol la Acordul de cooperare şi uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica San Marino, cu privire la participarea, ca părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană.

(2) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, Comisia a prezentat Consiliului un proiect de protocol.

(3) Protocolul ar trebui încheiat,

DECIDE:

Articolul 1

Protocolul la Acordul de cooperare şi uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica San Marino, privind participarea, ca părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană (denumit în continuare "Protocolul"), se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunităţii Europene şi al statelor membre ale acesteia.

Textul protocolului se ataşează la prezenta decizie.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...