Back

Banca Centrală Europeană - BCE

Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare (2006/C 73/08) Număr celex: 32006X0325(01)

În vigoare de la 25.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORDUL
din 16 martie 2006
între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale
statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor
de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia
a Uniunii economice şi monetare (2006/C 73/08)

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE) ŞI BĂNCILE CENTRALE NAŢIONALE ALE STATELOR MEMBRE AFLATE ÎN AFARA ZONEI EURO LA 16 MARTIE (DENUMITE ÎN CONTINUARE "BCN DIN AFARA ZONEI EURO"),

întrucât:

(1) Acordul din 1 septembrie 1998 dintre Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare1 (denumit în continuare "acordul din 1 septembrie 1998") a fost modificat de trei ori. Introducerea unui nou criteriu pentru contrapartidele eligibile să efectueze direct cu BCE intervenţii la limitele intervalului necesită o nouă modificare a anexei I la acordul din 1 septembrie 1998. Prin urmare, din motive de claritate şi transparenţă, acordul din 1 septembrie 1998 trebuie înlocuit de un nou acord.

(2) Consiliul European a convenit, în rezoluţia sa din 16 iunie 1997 (denumită în continuare "rezoluţie") să instituie un mecanism al cursului de schimb (denumit în continuare "MCS II") la începutul celei de-a treia etape a Uniunii economice şi monetare, 1 ianuarie 1999.

(3) În temeiul rezoluţiei,

- MCS II înlocuieşte Sistemul monetar european;

- pentru buna funcţionare a pieţei unice şi pentru creşterea nivelului investiţiilor, dezvoltării şi ocupării forţei de muncă, este necesar un mediu economic stabil şi, prin urmare, este în interesul tuturor statelor membre. Piaţa unică nu trebuie periclitată prin alinieri greşite ale cursului de schimb sau prin fluctuaţii excesive ale cursului de schimb nominal între euro şi alte monede ale Uniunii Europene, ceea ce ar perturba fluxurile comerciale între statele membre. În afară de aceasta, în conformitate cu articolul 124 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, fiecare stat membru are obligaţia de a trata politica proprie a cursului de schimb ca pe o problemă de interes comun;

- MCS II contribuie la asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II (denumite în continuare "state membre participante din afara zonei euro") îşi orientează politicile către stabilitate şi promovarea convergenţei, sprijinindu-le astfel eforturile pentru adoptarea monedei euro;

- participarea la MCS II este facultativă pentru statele membre din afara zonei euro. Cu toate acestea, se aşteaptă ca statele membre care fac obiectul unei derogări să participe la acest mecanism. Un stat membru care nu participă de la început la MCS II poate participa la o dată ulterioară;

- MCS II funcţionează fără a aduce atingere obiectivului principal al BCE şi al BCN din afara zonei euro de a menţine stabilitatea preţurilor;

- pentru moneda fiecărui stat membru participant din afara zonei euro (denumită în continuare "monedă participantă din afara zonei euro") se stabileşte un curs central în raport cu euro;

- există un interval de fluctuaţie standard de ± 15% faţă de cursurile centrale;

- trebuie să se asigure că orice modificare a cursurilor centrale se efectuează în timp util, astfel încât să se evite erori majore semnificative. Astfel, toate părţile la acordul comun privind cursurile centrale, inclusiv BCE, au dreptul de a iniţia o procedură confidenţială având ca scop revizuirea cursurilor centrale;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...