Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R2023

În vigoare de la 29.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2023/2006 AL COMISIEI
din 22 decembrie 2006
privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi
obiectelor destinate să vină în contact cu produsele
alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare1, în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1) Grupurile de materiale şi obiecte enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 şi combinaţiile acestor materiale şi obiecte sau materialele şi obiectele reciclate utilizate în respectivele materiale şi obiecte trebuie fabricate în conformitate cu regulile generale şi detaliate privind buna practică de fabricaţie (BPF).

(2) Anumite sectoare ale industriei au stabilit orientări de BPF, în timp ce altele nu au făcut acest lucru. În consecinţă, este necesar să se asigure uniformitatea între statele membre în ceea ce priveşte BPF pentru materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare.

(3) Pentru a asigura această uniformitate, este oportun să se stabilească anumite obligaţii privind operatorii economici.

(4) Toţi operatorii economici trebuie să asigure un management eficient al calităţii propriilor operaţiuni de fabricaţie care trebuie adaptate la poziţia lor din lanţul de aprovizionare.

(5) Regulile ar trebui să se aplice tuturor materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produse alimentare sau celor care sunt deja în contact cu produse alimentare şi au fost destinate acestui scop, sau celor despre care se poate prevedea, în mod rezonabil, că vor veni în contact cu produse alimentare sau că îşi vor transfera părţile componente către produsele alimentare în condiţii de utilizare normale sau previzibile.

(6) Regulile privind BPF trebuie aplicate proporţional pentru a evita o povară excesivă pentru întreprinderile mici.

(7) În prezent trebuie stabilite reguli detaliate pentru procesele care implică cernelurile tipografice, precum şi reguli detaliate pentru alte procese, în cazul în care este necesar. Pentru cernelurile tipografice aplicate pe partea unui material sau obiect care nu vine în contact cu produsul alimentar, BPF trebuie, în special, să asigure ca respectivele substanţe să nu fie transferate pe produsele alimentare prin copiere sau transfer prin intermediul materialului de substrat.

(8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...