Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 10/2006 privind schimbul de bancnote după stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb cu ocazia introducerii euro (BCE/2006/10) Număr celex: 32006O0010

În vigoare de la 05.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 24 iulie 2006
privind schimbul de bancnote după stabilirea irevocabilă a ratelor de
schimb cu ocazia introducerii euro (BCE/2006/10) (2006/549/BCE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, în special articolul 52,

1. În temeiul articolului 52 din statut, Consiliul guvernatorilor trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că bancnotele denominate în monede cu rate de schimb stabilite irevocabil sunt schimbate de băncile centrale naţionale (BCN) din statele membre la valoarea lor paritară. Măsurile respective implică schimbul bancnotelor unui nou stat membru participant: (a) în bancnote şi monede euro sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont. În schimb, ori de câte ori unui nou stat membru participant i se aplică o perioadă de tranziţie, în cursul perioadei respective măsurile în cauză implică schimbul de bancnote: (a) în moneda naţională a acelui nou stat membru participant sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont.

2. Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro1 prevede diferite regimuri posibile de înlocuire a monedei pentru statele membre care adoptă euro. Prezenta orientare urmăreşte garantarea faptului că schimbul bancnotelor noilor state membre participante poate avea loc indiferent de ce regim de înlocuire este ales.

3. Anumite categorii de bancnote, şi anume bancnotele grav deteriorate şi bancnotele marcate în cadrul programelor naţionale de marcare pentru facilitarea şi protejarea retragerii bancnotelor naţionale nu pot fi în general schimbate şi, prin urmare, sunt excluse de la schimb în temeiul prezentei orientări.

4. În cazul în care o perioadă de tranziţie se aplică într-un nou stat membru participant, durata aranjamentelor prevăzute de prezenta orientare în respectivul stat membru va fi mai mare, având în vedere că se ţine seama de această perioadă, deşi o astfel de perioadă de tranziţie nu ar trebui să prelungească perioada de schimb a bancnotelor altor noi state membre participante,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2169/2005 (JO L 346, 29.12.2005, p. 1).

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei orientări:

- "stat membru participant" desemnează un stat membru care a adoptat euro,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...