Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 9/2006 privind anumite pregătiri în vederea trecerii la euro şi prealimentarea şi subprealimentarea cu bancnote şi monede euro în afara zonei euro (BCE/2006/9) Număr celex: 32006O0009

În vigoare de la 28.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 14 iulie 2006
privind anumite pregătiri în vederea trecerii la euro şi
prealimentarea şi subprealimentarea cu bancnote şi monede
euro în afara zonei euro (BCE/2006/9) (2006/525/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere articolele 16 şi 26.4 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro1 prevede că "de la datele respective ale trecerii la euro, BCE şi băncile centrale ale statelor membre participante pun în circulaţie în statele membre participante bancnote cu valoarea nominală exprimată în euro."

(2) Pentru a permite introducerea armonioasă a euro în viitoarele state membre participante, ar trebui stabilit un cadru juridic care să permită băncilor centrale naţionale (BCN) din statele membre participante respective să împrumute monede şi bancnote euro din Eurosistem în scopul prealimentării şi sub-prealimentării lor înaintea trecerii la euro, ţinând seama de diferitele regimuri posibile pentru trecerea la moneda unică.

(3) Prealimentarea cu monede şi bancnote euro a contrapartidelor eligibile, precum şi subprealimentarea părţilor terţe profesionale ar contribui la o trecere armonioasă la moneda euro, ar atenua sarcina logistică aferentă adoptării euro şi ar contribui la reducerea costurilor asociate cu circulaţia în paralel a două monede.

(4) Prealimentarea şi sub-prealimentarea cu monede şi bancnote euro nu trebuie să determine punerea în circulaţie a acestor monede şi bancnote, ele neavând curs legal în viitoarele state membre participante înainte de data trecerii la euro; în consecinţă, pentru a evita această situaţie, aranjamentele contractuale pentru împrumuturi în euro ar trebui să conţină obligaţii de impunere a anumitor restricţii contrapartidelor şi părţilor terţe profesionale.

(5) Prealimentarea contrapartidelor eligibile şi sub-prealimentarea părţilor terţe profesionale pot avea loc numai în cazul în care dispoziţiile legale din viitoarele state membre participante asigură o protecţie suficientă sau în cazul în care există aranjamente contractuale între părţile implicate, cu privire la: (i) împrumuturi de monede şi bancnote euro destinate prealimentării; (ii) prealimentare; (iii) sub-prealimentare.

(6) Prezenta orientare ar trebui: (i) să prevadă normele aplicabile cadrului contractual şi condiţiilor de prealimentare şi sub-prealimentare; (ii) să stabilească obligaţiile contabile şi de raportare financiară care trebuie respectate cu privire la prealimentare şi subprealimentare; (iii) să furnizeze aranjamente adecvate pentru a asigura monedele şi bancnotele euro cu care se face prealimentarea şi sub-prealimentarea.

(7) Deşi competenţa principală de stabilire a regimului de emitere a monedelor euro revine statelor membre participante, viitoarele BCN din Eurosistem joacă un rol esenţial în distribuirea monedelor euro. Prin urmare, dispoziţiile prezentei orientări legate de monedele euro ar trebui să fie considerate recomandări care ar trebui să fie aplicate de BCN în cadrul pentru emiterea de monede euro, care urmează să fie definit de autorităţile naţionale competente din viitoarele state membre participante.

(8) Livrarea de monede şi bancnote euro către viitoarele BCN din Eurosistem în scopul prealimentării şi sub-prealimentării presupune anumite riscuri financiare. Pentru a acoperi aceste riscuri, viitoarele BCN din Eurosistem ar trebui să se angajeze să ramburseze bancnotele euro împrumutate din Eurosistem din producţia viitoare de bancnote care urmează să le fie alocate. În afară de aceasta, prealimentarea ar trebui să fie permisă numai în cazul în care contrapartidele eligibile furnizează viitoarei BCN din Eurosistem garanţii eligibile suficiente.

(9) BCN din Eurosistem care livrează monedele şi bancnotele euro în scopul prealimentării şi viitoarea BCN din Eurosistem ar trebui să încheie aranjamente contractuale specifice de aderare la normele şi procedurile prevăzute de prezenta orientare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...