Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 62/2005 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" al sistemului feroviar transeuropean convenţional (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0062

În vigoare de la 18.01.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 62/2006 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2005
privind specificaţia tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul
"aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" al sistemului
feroviar transeuropean convenţional (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional1, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemului feroviar transeuropean convenţional este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale. Este necesar ca fiecare dintre subsisteme să fie reglementat de o specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI).

(2) Primul pas în stabilirea unei STI este elaborarea unui proiect de STI de către Asociaţia Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care a fost desemnată organism reprezentativ comun.

(3) AEIF a fost mandatată să elaboreze un proiect de STI pentru subsistemul "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE. Parametrii de bază pentru proiectul de STI respectiv au fost adoptaţi prin Decizia 2004/446/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" şi "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" menţionate de Directiva 2001/16/CE2.

(4) Proiectul de STI elaborat pe baza parametrilor de bază a fost însoţit de un raport introductiv conţinând o analiză cost-beneficiu, în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din directiva menţionată anterior.

(5) Proiectul de STI a fost examinat de comitetul instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză3, având în vedere raportul introductiv.

(6) În conformitate cu articolul 1 din Directiva 2001/16/CE, condiţiile de realizare a interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean convenţional se referă la conceperea, construirea, îmbunătăţirea, reînnoirea şi exploatarea infrastructurilor şi a materialului rulant care contribuie la funcţionarea sistemului, care va fi dat în folosinţă după data intrării în vigoare a directivei. De asemenea, interconectarea eficientă a sistemelor de informaţii şi de comunicaţii ale diferiţilor administratori de infrastructură şi operatori este considerată importantă.

(7) Majoritatea aplicaţiilor telematice pentru transportul de marfă existente au fost concepute şi aplicate în conformitate cu cerinţele pieţelor naţionale. Acest fapt afectează continuitatea serviciilor de informaţii peste graniţe, un factor cheie în asigurarea calităţii serviciilor feroviare internaţionale, în special pe segmentul în plină dezvoltare al serviciilor internaţionale de transport de marfă.

(8) O STI pentru telematică nu trebuie să impună utilizarea de tehnologii sau soluţii tehnice specifice, exceptând cazurile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional.

(9) STI pentru telematică se bazează pe cele mai avansate cunoştinţe de specialitate disponibile în momentul elaborării proiectului în cauză. Evoluţiile din tehnologie, cerinţele operaţionale, de securitate sau sociale pot impune modificarea sau completarea respectivei STI. În acest sens, va fi elaborată o procedură de gestionare a modificărilor pentru a consolida şi actualiza cerinţele STI. Procesul de actualizare va fi plasat sub auspiciile Agenţiei Europene Feroviare instituite prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului4 de îndată ce agenţia devine operaţională, respectiv până în aprilie 2006. După caz, va fi iniţiată, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/16/CE, o procedură de revizuire sau de actualizare mai aprofundată şi mai detaliată care presupune modificări ale procedurii corespunzătoare identificate în prezenta STI.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...