Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 111/2006 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi (Text cu relevanţă pentru SEE) (Versiune codificată) Număr celex: 32006L0111

În vigoare de la 17.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Directiva 2006/111/CE a Comisiei
din 16 noiembrie 2006
privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi
întreprinderile publice, precum şi transparenţa relaţiilor financiare
din cadrul anumitor întreprinderi (Text cu relevanţă pentru SEE)
(Versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 86 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 80/723/CEE a Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre statele membre şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi1 a fost modificată substanţial de mai multe ori2. În scopul clarităţii şi raţionalităţii, această directivă ar trebui codificată.

(2) Întreprinderile publice au un rol important în economia naţională a statelor membre.

(3) Statele membre acordă uneori drepturi speciale sau exclusive anumitor întreprinderi, sau realizează plăţi sau oferă alte tipuri de compensaţii anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general. Aceste întreprinderi sunt deseori în competiţie cu alte întreprinderi.

(4) Articolul 295 din tratat prevede faptul că tratatul nu aduce atingere în nici un fel regimului proprietăţii din statele membre. Nu ar trebui să existe o discriminare nejustificată între întreprinderile publice şi private în ceea ce priveşte aplicarea normelor privind concurenţa. Prezenta directivă se aplică atât întreprinderilor publice, cât şi celor private.

(5) În conformitate cu tratatul, Comisia are obligaţia să se asigure că statele membre nu acordă întreprinderilor publice şi private ajutoare incompatibile cu piaţa comună.

(6) Cu toate acestea, complexitatea relaţiilor financiare dintre autorităţile publice naţionale şi întreprinderile publice poate reprezenta un obstacol în executarea acestei atribuţii.

(7) Aplicarea în mod eficient şi echitabil la nivelul întreprinderilor publice şi private a normelor tratatului referitoare la aceste ajutoare nu este posibilă în absenţa unor relaţii financiare transparente.

(8) Aplicarea unei astfel de transparenţe la nivelul întreprinderilor publice trebuie să permită operarea unei distincţii clare între rolul statului ca autoritate publică şi rolul său de proprietar.

(9) Articolul 86 alineatul (1) din tratat impune statelor membre obligaţii în cazul întreprinderilor publice şi al întreprinderilor cărora statele membre le acordă drepturi speciale sau exclusive. Articolul 86 alineatul (2) din tratat se aplică întreprinderilor cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general. Articolul 86 alineatul (3) din tratat solicită Comisiei să asigure aplicarea prevederilor articolului respectiv şi oferă mijloacele specifice necesare în acest scop. Pentru a asigura aplicarea prevederilor articolului 86 din tratat Comisia trebuie să deţină informaţiile necesare. Acest lucru presupune stabilirea condiţiilor de realizare a transparenţei.

(10) Trebuie precizat ce se înţelege prin "autorităţi publice" şi "întreprinderi publice".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...