Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 91/2006 privind combaterea păduchelui verde de San Jose (versiunea codificată) Număr celex: 32006L0091

În vigoare de la 11.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/91/CE A CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2006
privind combaterea păduchelui verde de San Jose
(versiunea codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolele 37 şi 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 69/466/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea păduchelui verde de San Jose3 a fost modificată în mod substanţial4. Această directivă trebuie codificată din motive de claritate şi de raţionalitate.

(2) Producţia plantelor lemnoase dicotiledonate şi a fructelor acestora ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Randamentul producţiei în cauză este permanent ameninţat de organisme dăunătoare.

(4) Protecţia acestor plante faţă de astfel de organisme dăunătoare trebuie nu numai să menţină capacitatea lor de producţie, ci trebuie, de asemenea, să constituie unul dintre mijloacele de a creşte productivitatea agricolă.

(5) Măsurile de protecţie faţă de introducerea de organisme dăunătoare în fiecare stat membru ar avea doar un efect limitat, în cazul în care aceste organisme nu ar fi combătute simultan şi sistematic pe tot cuprinsul Comunităţii şi răspândirea lor nu ar fi împiedicată.

(6) Unul dintre organismele cele mai dăunătoare pentru plantele lemnoase dicotiledonate este păduchele verde de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7) Acest organism dăunător a fost identificat în mai multe state membre şi există zone contaminate în cadrul Comunităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...