Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 79/2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din ţări terţe (versiune codificată) Număr celex: 32006L0079

În vigoare de la 17.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Directiva 2006/79/CE a Consiliului
din 5 octombrie 2006
privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri
cu caracter necomercial din ţări terţe (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 78/1035/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din ţări terţe3 a fost modificată în mod substanţial, în repetate rânduri4. În scopul clarităţii şi raţionalităţii, respectiva directivă trebuie codificată.

(2) Trebuie prevăzută o scutire de impozit pe cifra de afaceri şi accize la importul de loturi mici de bunuri cu caracter necomercial din ţări terţe.

(3) În acest scop, din motive practice, limitele în care trebuie aplicată o astfel de scutire trebuie să fie, pe cât posibil, aceleaşi cu cele prevăzute pentru regimurile comunitare de scutire de drepturi vamale în Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale5.

(4) Pentru anumite produse trebuie stabilite limite speciale, ca urmare a nivelului ridicat de impozitare la care sunt supuse în prezent în statele membre.

(5) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte termenele limită de transpunere în legislaţia naţională a directivelor prevăzute în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...