Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/2006 privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (Versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0067

În vigoare de la 08.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/67/CE A CONSILIULUI
din 24 iulie 2006
privind obligaţia statelor membre de a menţine stocuri minime
de ţiţei şi/sau produse petroliere (Versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 68/414/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind obligaţia statelor membre ale CEE de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere3 a fost modificată substanţial de mai multe ori4. În interesul clarităţii şi raţionalităţii, Directiva menţionată ar trebui codificată.

(2) Ţiţeiul şi produsele petroliere importate joacă un rol important în aprovizionarea Comunităţii cu energie. Orice dificultate, chiar temporară, care are ca efect reducerea aprovizionării cu astfel de produse importate din state terţe sau creşterea semnificativă a preţului pe pieţele internaţionale ar putea determina perturbări grave în activitatea economică a Comunităţii. În consecinţă, Comunitatea trebuie să fie în măsură să compenseze sau cel puţin să atenueze orice efecte dăunătoare într-o astfel de situaţie.

(3) S-ar putea produce în mod neprevăzut o criză de aprovizionare şi, prin urmare, este esenţial să se stabilească de îndată mijloacele necesare pentru soluţionarea unei eventuale penurii.

(4) În acest scop, este necesar să se întărească securitatea aprovizionării cu ţiţei şi produse petroliere în statele membre prin constituirea şi menţinerea unor stocuri minime la cele mai importante produse petroliere.

(5) Este necesar ca modalităţile de organizare a stocurilor petroliere să nu aducă atingere bunei funcţionări a pieţei interne.

(6) În Directiva 73/238/CEE5, Consiliul a decis asupra măsurilor adecvate - inclusiv scoaterea din stocurile de petrol - care să se ia în cazul unor dificultăţi în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere a Comunităţii; statele membre şi-au asumat obligaţii similare în acordul privind un "Program internaţional al energiei".

(7) Este necesar ca stocurile să fie la dispoziţia statelor membre, în cazul în care se ivesc dificultăţi în aprovizionarea cu petrol. Statele membre ar trebui să aibă puterea şi capacitatea de a controla utilizarea stocurilor astfel încât să le pună rapid la dispoziţia sectoarelor în care necesarul de aprovizionare este urgent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...