Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 14/2006 - Dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte punctele de ancorare a centurilor de siguranţă, sistemele de ancorare ISOFIX şi punctele de ancorare superioare ISOFIX Număr celex: 42007X1206(01)

În vigoare de la 06.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Addendum 13: Regulamentul nr. 14

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului internaţional public. Statutul şi data intrării în
vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în ultima
versiune a documentului TRANS/WP.29/343/Rev. X, cu starea
CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Revizia 4

Cuprinde toate textele valabile până la:

Completarea 2 la seria de modificări 06 - Data intrării în vigoare: 18 ianuarie 2006

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică punctelor de ancorare pentru centurile de siguranţă destinate ocupanţilor adulţi ai scaunelor orientate cu faţa spre înainte sau spre înapoi, ale vehiculelor de categorii M şi N(1).

De asemenea, prezentul regulament se aplică sistemelor de ancorare ISOFIX şi punctelor de ancorare superioare ISOFIX destinate sistemelor de fixare a scaunului pentru copii ISOFIX, instalate în vehiculele din categoria M1. Vehiculele N1 prevăzute cu puncte de ancorare ISOFIX trebuie, de asemenea, să respecte dispoziţiile prezentului regulament.

(1) Aşa cum a fost definit în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3, anexa 7), documentul TRANS/WP29/78/Rev.1/Mod.2 modificat ultima dată prin Modificarea 4.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament,

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea de tip a unui vehicul echipat cu puncte de ancorare pentru anumite tipuri de centuri de siguranţă;

2.2. "tip de vehicul" desemnează o categorie de autovehicule care nu prezintă diferenţe importante între ele, mai cu seamă în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale precum dimensiunile, formele şi materialele elementelor structurii vehiculului sau ale scaunului pe care sunt fixate punctele de ancorare pentru centura de siguranţă şi sistemele de ancorare ISOFIX, precum şi punctele de ancorare superioare ISOFIX şi, în cazul în care rezistenţa punctelor de ancorare este testată prin încercări dinamice, caracteristicile oricărei piese a sistemului de siguranţă, în special funcţia de limitare a efortului, care are o influenţă asupra forţelor transmise punctelor de ancorare ale centurilor de siguranţă;

2.3. "puncte de ancorare a centurii" sunt componentele structurii vehiculului sau ale structurii scaunelor sau ale oricăror alte părţi ale vehiculului de care trebuie fixate centurile de siguranţă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...