Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 66/2005 - Dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor de pasageri de capacitate mare în ceea ce priveşte rezistenţa suprastructurii acestora Număr celex: 42007X1206(02)

În vigoare de la 06.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Addendum 65: Regulamentul nr. 66

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare a prezentului
regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului
TRANS/WP.29/343, cu starea CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizia 1

Cuprinde toate textele valabile până la:

Completarea 1 la versiunea originală a Regulamentului - Data intrării în vigoare: 3 septembrie 1997

Seria de modificări 01 - Data intrării în vigoare: 9 noiembrie 2005

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor neetajate, rigide sau articulate, proiectate şi construite pentru transportul a mai mult de 22 de pasageri, pe scaune sau în picioare, în afara conducătorului auto şi a echipajului.

2. TERMENI ŞI DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament, se folosesc următorii termeni şi definiţii:

2.1. Unităţi de măsură

Unităţile de măsură vor fi:

Dimensiuni şi distanţe lineare metri (m) sau milimetri (mm)
Masă sau sarcină kilograme (kg)
Forţă (şi greutate) Newtoni (N)
Moment Newton-metri (Nm)
Energie jouli (J)
Constantă gravitaţională 9,81 (m/s2).

2.2. "Vehicul" reprezintă un autobuz sau autocar proiectat şi dotat pentru transportul de pasageri. Vehiculul este un reprezentant individual al unui tip de vehicule.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...