Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 787/2007 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0787

În vigoare de la 05.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 noiembrie 2007
privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de
instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele
membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă
parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a
României la Uniunea Europeană
(2007/787/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză şi articolul 300 alineatul (3) paragraful al doilea,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2), având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul conform al Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte(2), a fost semnat în numele Comunităţii şi al statelor membre ale acesteia la Bruxelles, la 31 octombrie 2007.

(2) Protocolul ar trebui aprobat,

DECIDE:

___________

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Articol unic

Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunităţii şi al statelor membre ale acesteia.

Textul protocolului se ataşează la prezenta decizie(3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...