Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 786/2007 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0786

În vigoare de la 05.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol
la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o
parte, şi statul Israel, pe de altă parte, pentru a ţine
seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României
la Uniunea Europeană
(2007/786/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La data de 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunităţii Europene şi a statelor sale membre, să iniţieze negocieri cu Israelul în vederea adaptării Acordului euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte(1), denumit în continuare "Acordul euro-mediteraneean", pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.

(2) Aceste negocieri s-au încheiat în mod satisfăcător pentru Comisie.

(3) Textul protocolului negociat cu Israelul prevede, la articolul 9 alineatul (2), aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4) Protocolul ar trebui semnat în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre şi aplicat cu titlu provizoriu, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

DECIDE:

___________

(1) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...