Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 785/2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit, România şi Polonia [notificată cu numărul C(2007) 6109] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0785

În vigoare de la 04.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 decembrie 2007
de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie
referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările
de curte din Regatul Unit, România şi Polonia
[notificată cu numărul C(2007) 6109]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/785/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne(1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne(2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare şi de abrogare a Directivei 92/40/CEE(3), în special articolul 63 alineatul (3),

întrucât:

(1) Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate şi de abrogare a Deciziei 2006/135/CE(4) prevede aplicarea anumitor măsuri de protecţie pentru a preveni răspândirea bolii, inclusiv stabilirea unor zone A şi B ca urmare a suspectării sau confirmării unui focar de gripă aviară.

(2) În urma izbucnirii unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 în Regatul Unit, în comitatul Suffolk, Decizia 2006/415/CE a fost modificată prin Decizia 2007/731/CE(5), pentru a modifica anexa la Decizia 2006/415/CE.

(3) Măsurile de protecţie adoptate de Regatul Unit în temeiul Deciziei 2006/415/CE, inclusiv stabilirea de zone A şi B, în conformitate cu articolul 4 din decizia menţionată,au fost reexaminate în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

(4) Deoarece s-a înregistrat un nou focar de boală în zona supusă restricţiilor, delimitarea acestei zonei şi durata măsurilor ar trebui modificată pentru a se ţine cont de situaţia epidemiologică.

(5) În urma izbucnirii unui focar de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 într-o gospodărie din România, în judeţul Tulcea, Decizia 2006/415/CE a fost modificată prin Decizia 2007/770/CE(6), pentru a modifica anexa la Decizia 2006/415/CE.

(6) Măsurile de protecţie adoptate de România în temeiul Deciziei 2006/415/CE, inclusiv stabilirea de zone A şi B, în conformitate cu articolul 4 din decizia menţionată, au fost reexaminate în cadrul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

(7) Polonia a anunţat Comisia cu privire la izbucnirea a două focare de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 în exploataţii de păsări de curte din comuna Brudzen Duzy de pe teritoriul său şi a luat măsurile necesare în conformitate cu Decizia 2006/415/CE, inclusiv stabilirea de zone A şi B în conformitate cu articolul 4 din decizia menţionată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...