Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare şi executare care se aplică în zona de reglementare a Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest Număr celex: 32007R1386

În vigoare de la 05.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1386/2007 AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
de instituire a unor măsuri de conservare şi executare care se
aplică în zona de reglementare a Organizaţiei de
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest, denumită în continuare Convenţia NAFO, a fost aprobată de Consiliu prin Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenţiei asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest(2) şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979.

(2) Convenţia NAFO stabileşte cadrul adecvat pentru cooperarea multilaterală în domeniul conservării raţionale şi al gestionării resurselor de pescuit în cadrul zonei delimitate de convenţie.

(3) În cadrul celei de-a douăzeci şi cincea reuniuni anuale de la Halifax din 15-19 septembrie 2003, NAFO a revizuit substanţial măsurile de conservare şi executare care se aplică navelor de pescuit care îşi desfăşoară activitatea în zonele situate dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale a părţilor contractante în zona delimitată de convenţie.

(4) Aceste măsuri prevăd, de asemenea, dispoziţii vizând promovarea respectării, de către navele părţilor necontractante, a măsurilor de conservare şi executare pentru a garanta respectarea integrală a măsurilor de conservare şi gestionare adoptate de NAFO.

(5) Acestea prevăd măsuri de control aplicabile navelor care arborează pavilionul părţilor contractante care îşi desfăşoară activitatea în regiunea NAFO şi planuri de inspecţie pe mare şi în porturi, care includ proceduri de inspecţie şi de supraveghere, precum şi proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, care trebuie aplicate de către părţile contractante.

(6) Acestea prevăd, de asemenea, inspecţia obligatorie a navelor aparţinând părţilor necontractante atunci când acestea intră de bunăvoie în porturile părţilor contractante şi interzicerea descărcării şi a transbordării capturilor dacă s-a stabilit, în cursul inspecţiei, că acestea au fost efectuate cu încălcarea măsurilor de conservare adoptate de NAFO.

(7) În temeiul articolelor 11 şi 12 din Convenţia NAFO, aceste măsuri intră în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi devin obligatorii pentru părţile contractante; Comunitatea ar trebui să aplice aceste măsuri.

(8) Majoritatea acestor dispoziţii au fost transpuse în legislaţia comunitară prin Regulamentul (CEE) nr. 1956/88 al Consiliului din 9 iunie 1988 de stabilire a normelor de aplicare a programului de inspecţie comună internaţională adoptat de către Organizaţia pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(3), prin Regulamentul (CEE) nr. 2868/88 al Comisiei din 16 septembrie 1988 privind stabilirea normelor de aplicare a programului de inspecţie comună internaţională adoptat de Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(4), prin Regulamentul (CEE) nr. 189/92 al Consiliului din 27 ianuarie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a unor măsuri de control adoptate de Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest(5), prin Regulamentul (CE) nr. 3680/93 al Consiliului din 20 decembrie 1993 de stabilire a unor măsuri de conservare şi gestionare a resurselor halieutice din aria de reglementare definită în Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest(6), prin Regulamentul (CE) nr. 3069/95 al Consiliului din 21 decembrie 1995 de stabilire a unui program-pilot de observare al Comunităţii Europene aplicabil vaselor de pescuit ale Comunităţii care operează în zona de reglementare a Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)(7) şi prin Regulamentul (CE) nr. 1262/2000 al Consiliului din 8 iunie 2000 privind stabilirea anumitor măsuri de control pentru navele sub pavilionul părţilor necontractante la Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)(8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...