Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar Număr celex: 32007R1371

În vigoare de la 03.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1371/2007
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 23 octombrie 2007
privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 31 iulie 2007(3),

întrucât:

(1) În cadrul politicii comune din domeniul transporturilor, este important să se asigure protecţia drepturilor călătorilor din transportul feroviar şi să se îmbunătăţească calitatea şi eficienţa serviciilor de transport feroviar de călători pentru a contribui la creşterea ponderii transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport.

(2) Comunicarea Comisiei intitulată "Strategia pentru politica de protecţie a consumatorilor 2002-2006" (4) stabileşte ca obiectiv atingerea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor în domeniul transporturilor în conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din tratat.

(3) Deoarece călătorul din transportul feroviar reprezintă partea defavorizată a contractului de transport, este necesar ca drepturile călătorilor în această privinţă să fie asigurate.

(4) Drepturile utilizatorilor de servicii feroviare includ primirea de informaţii privind serviciul de transport, atât înaintea cât şi în timpul călătoriei. Ori de câte ori este posibil, întreprinderile feroviare şi vânzătorii de legitimaţii de transport trebuie să furnizeze aceste informaţii în prealabil şi cât mai curând posibil.

(5) Cerinţe mai detaliate privind furnizarea de informaţii asupra călătoriei vor fi stabilite în specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) menţionate în Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional(5).

(6) Consolidarea drepturilor călătorilor în transportul feroviar trebuie să se bazeze pe sistemul dreptului internaţional existent în această privinţă, prevăzut în Apendicele A - Reguli uniforme privind Contractul de transport feroviar internaţional de călători şi bagaje (CIV) la Convenţia privind transporturile feroviare internaţionale (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată de Protocolul de modificare a Convenţiei privind transporturile feroviare internaţionale din 3 iunie 1999 (Protocolul din 1999). Cu toate acestea, este de dorit să se extindă domeniul de aplicare al acestui regulament şi să se protejeze nu numai călătorii internaţionali, ci şi călătorii naţionali.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...