Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 774/2007 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0774

În vigoare de la 30.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 30 octombrie 2007
privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la
Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi
Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (2007/774/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să iniţieze, în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre, negocieri cu Republica Arabă Egipt în vederea adaptării Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte(1), denumit în continuare "acordul euro-mediteranean", pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.

(2) Aceste negocieri s-au încheiat într-un mod considerat satisfăcător de Comisie.

(3) Textul protocolului negociat cu Egiptul prevede, la articolul 9 alineatul (2), aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4) Protocolul la acordul euro-mediteranean ar trebui semnat în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre şi aplicat cu titlu provizoriu, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

DECIDE:

___________

(1) JO L 304, 30.9.2004, p. 39.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...