Back

Consiliul Uniunii Europene

Concluziile din 30 aprilie 1998 privind integrarea cerinţelor de protecţie a sănătăţii în politicile comunitare (98/C 169/01) Număr celex: 31998Y0604(01)

În vigoare de la 04.06.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

CONCLUZIILE CONSILIULUI
din 30 aprilie 1998
privind integrarea cerinţelor de protecţie a sănătăţii în
politicile comunitare (98/C 169/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

RECONFIRMÂND Rezoluţiile sale din 20 decembrie 1995 şi 12 noiembrie 1996 privind integrarea cerinţelor de protecţie a sănătăţii în politicile comunitare(1), şi observând că, după cum se solicită în rezoluţiile respective, Comisia elaborează metode şi criterii adecvate drept bază de integrare a cerinţelor de sănătate în alte politici comunitare şi pentru evaluarea efectelor politicilor comunitare asupra sănătăţii oamenilor;

SALUTĂ cel de-al treilea Raport anual al Comisiei din 27 ianuarie 1998 privind integrarea cerinţelor de protecţie a sănătăţii în politicile comunitare (1996);

SALUTĂ, de asemenea, noul format, constând dintr-un raport concis şi un raport de lucru separat, care oferă o privire de ansamblu amănunţită asupra activităţilor comunitare cu impact asupra sănătăţii;

REMARCĂ faptul că raportul în cauză se concentrează asupra evoluţiilor majore din 1996, inclusiv cele legate de politica agricolă şi alimentară (în special acele evoluţii privind o posibilă legătură între encefalopatia spongiformă bovină (ESB) şi o nouă variantă a maladiei Creutzfeldt-Jacob [nvMCJ]), cele din domeniul cercetării, protecţiei mediului, dezvoltării politicilor sociale şi din alte domenii de o importanţă deosebită pentru sănătate;

REMARCĂ faptul că în aceste zone importante ale politicii comunitare există o gamă largă de activităţi din domeniul sănătăţii, care sunt descrise în documentul de lucru însoţitor privind serviciile comunitare;

IA NOTĂ de factorii pe care Comisia îi identifică drept esenţiali pentru înregistrarea de progrese în acest domeniu şi salută intenţia Comisiei de a crea instrumente de realizare a unor astfel de progrese şi de a relua problemele în cauză în cel de-al patrulea raport al său;

INVITĂ Comisia să-şi elaboreze cel de-al patrulea raport şi să aibă în vedere prezentarea unor rapoarte ulterioare, în termen de un an de la încheierea perioadei acoperite;

INVITĂ Comisia ca, în rapoartele sale anuale privind punerea în aplicare a programului său de lucru general pe anul precedent, să includă secţiuni referitoare la impactul asupra sănătăţii publice şi, după cum solicită Consiliul în rezoluţiile menţionate anterior, să indice în viitorul său program de lucru anual toate propunerile cu un posibil efect asupra protecţiei sănătăţii.

___________

(1) JO C 350, 30.12.1995, p. 2 şi JO C 374, 11.12.1996, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...